Žena s invaliditetom koju je partner napustio nakon što je saznao da je trudna

PITANJE: C. Z. (20) Uskoro ću postati mama, čemu se jako veselim. Nažalost, otac djeteta me napustio nakon što je saznao da sam trudna.

 

Teško se nosio i s mojim invaliditetom, pa ga je uhvatila panika kako će on sam morati brinuti o bebi. To je potpuno krivo, jer mogu mnogo, usprkos tjelesnom invaliditetu.

Javljam se s nekim pitanjima koja su mi važna nakon poroda. Zanima me kada i gdje se treba obaviti upis rođenja djeteta? Koji dokumenti su potrebni za prijavu? Imaju li sva djeca u RH pravo na besplatno zdravstveno osiguranje? Ako ima, gdje se podnosi prijava na obvezno zdravstveno osiguranje djeteta?

ODGOVOR: Upis rođenja djeteta u maticu rođenih obavlja se na temelju usmene ili pisane prijave matičaru područja kojem pripada mjesto rođenja djeteta. Dijete rođeno u zdravstvenoj ustanovi matičaru prijavljuje ta ustanova pismeno.

Za dijete rođeno izvan zdravstvene ustanove prijavu može podnijeti: otac djeteta, osoba u čijem je stanu dijete rođeno, majka kada za to bude sposobna, babica ili liječnik koji je sudjelovao u porodu, osoba koja je saznala za rođenje djeteta. 

Kod prijave rođenja djeteta izvan zdravstvene ustanove, prilikom prijave matičaru predočuje se medicinska dokumentacija o porodu ili dokaz o majčinstvu. Rok za prijavu činjenice rođenja od strane zdravstvene ustanove ili osobe koja ima saznanja o porodu je 15 dana od rođenja djeteta. Rok za određivanje imena djeteta od strane roditelja je 30 dana od dana rođenja djeteta. Dok za dijete ne dobijete sve dokumente, kao njegova osobna isprava tijekom prvih mjesec dana služi otpusno pismo iz rodilišta.

Djeca do navršene 18. godine života s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj osiguravaju se na obvezno zdravstveno osiguranje te stječu status osigurane osobe (samostalni nositelji).
Obveznik podnošenja prijave je roditelj ili osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj. Dijete može biti osigurano na obvezno zdravstveno osiguranje i kao član obitelji, na zahtjev osiguranika - nositelja osiguranja. U tom slučaju tiskanicu T2 ovjerava poslodavac osiguranika roditelja, odnosno drugog osiguranika koji uzdržava dijete preko kojeg će dijete biti osigurano.
Potrebna dokumentacija:rodni list djeteta, prijava T2 (prijava-odjava-promjena za osiguranu osobu, za osiguranu osobu-člana obitelji), dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku djeteta (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica).

Tiskanicu T2 možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO-a)
Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje djeteta podnosi se najbližoj organizacijskoj jedinici HZZO-a. O mogućim dodatnim informacijama vezano za prijavu djeteta na obvezno zdravstveno osiguranje izvijestit će vas radnici regionalnih ureda, odnosno područnih službi HZZO-a. Adrese i telefonske brojeve po županijama  možete pronaći na stranici HZZO-a.

In Portal

 

Povezane vijesti