Osoba sam s invaliditetom, često mi se mijenja terapija, te stoga želim potražiti zdravstvenu skrb izvan Hrvatske

PITANJE: J. P. (36) Uz invaliditet, koji imam od rođenja, već neko vrijeme se liječim, ali nemam dijagnozu i često mi se mijenja terapija.

 

Želim otići na obradu van Hrvatske, stoga mi dajte više informacija o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti. Zanima me što je konkretno Nacionalna kontaktna točka? Kako funkcionira i mogu li koristiti prekograničnu zdravstvenu zaštitu?

ODGOVOR: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju Nacionalna kontaktna točka (eng. National Contact Point, NCP) za pružanje informacija o pravima osiguranih osoba na zdravstvenu zaštitu u drugoj državi članici u skladu s propisima Europske unije i Direktivom 2011/24/EU, odnosno o svim bitnim aspektima prekogranične zdravstvene zaštite.

Kako bi se pacijentima omogućilo da u praksi ostvare svoja prava na prekograničnu zdravstvenu zaštitu, Nacionalna kontaktna točka: daje podatke za kontakt s nacionalnim kontaktnim točkama u drugim državama članicama, daje informacije o pružateljima zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj, pruža odgovarajuće dostupne informacije o standardima i smjernicama o kvaliteti i sigurnosti liječenja u Republici Hrvatskoj, pruža informacije o mogućnostima koje postoje za osobe s invaliditetom za pristup bolnicama, pruža informacije o pravima pacijenata, postupcima podnošenja pritužbi i mehanizmima za traženje pravne zaštite, kao i pravnim i administrativnim mogućnostima koje su na raspolaganju za rješavanje sporova, uključujući i one u slučaju štete proizašle iz prekogranične zdravstvene zaštite, pruža osnovne informacije o nadoknadi troškova prekogranične zdravstvene zaštite, pruža osnovne informacije o razlici između prava koja imaju pacijenti na temelju Direktive 2011/24/EU i prava koja proizlaze iz Uredbe (EZ) br. 883/2004

Kontakt:
Tel: + 385 1 644 90 90
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Nova digitalna infrastruktura usluge eZdravlje međusobno povezuje nacionalne usluge eZdravlja kako bi omogućila prekograničnu elektroničku razmjenu zdravstvenih podataka na siguran, učinkovit i  interoperativan način te osigurava kontinuitet njege za građane Europe neovisno o tome u kojoj se zemlji nalaze. eRecept i sažetak medicinskih podataka o pacijentu su usluge u sustavu prekogranične razmjene zdravstvenih podataka koje se postupno uvode u 22 zemlje EU do 2021. godine.

Sažetak medicinskih podataka o pacijentu sadrži podatke o svim važnim zdravstvenim aspektima, poput alergija, lijekova koje trenutno uzima, prethodnim bolestima, operacijama itd. Isti tvori dio veće skupine zdravstvenih podataka pod nazivom Europski zdravstveni karton, čija implementacija je planirana u zemljama Europe u kasnijem stadiju.

Svrha digitalnog sažetka medicinskih podataka o pacijentu je pružiti liječnicima ključne podatke o pacijentu iz druge države EU na jeziku kojim se koristi liječnik.

Više o prekograničnim e-zdravstvenim uslugama možete pročitati na stranici www.hzzo.hr.

In Portal

 

Povezane vijesti