Kome se osobe s invaliditetom mogu obratiti kada trebaju besplatnu pravnu pomoć

PITANJE: T. D. (42) U invalidskoj sam mirovini i ne mogu platiti pravnika koji mi je neophodan u trenutnoj situaciji. Nakon razvoda supruga je dobila stan, kuću i pokupila svu ušteđevinu.

 

Preselio sam u malu vikendicu koja mi je postala dom. Nije bila adekvatna za život, posebno meni s tjelesnim invaliditetom, no uz pomoć obitelji i prijatelja napravio sam potrebne prilagodbe i živim ovdje već godinama. Pomalo izolirano, no sretan što imam vlastiti dom.

Nedavno se pojavila bivša supruga i prijeti mi oduzimanjem ove kućice ili traži novac kojeg nemam. Hitno trebam pravnu pomoć, a nemam financijskih mogućnosti za nju. Tko mi može pružiti besplatnu pravnu pomoć?

ODGOVOR: Besplatnu pravnu pomoć pružaju ovlaštene udruge i pravne klinike te uredi državne uprave u županijama i nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, odnosno odvjetnici, a može biti primarna i sekundarna. Pravo na nju imaju građani u takvim materijalnim prilikama da bi im plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje kućanstva, odnosno svi oni kojima prihodi ne prelaze imovinski prag vezan uz proračunsku osnovicu.

Osoba koja želi ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć treba podnijeti ispunjen odgovarajući obrazac, te uz taj zahtjev priložiti i suglasnost podnositelja i punoljetnih članova njegova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini.

Zahtjev se podnosi u pisanom obliku, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, nadležnom uredu državne uprave u županiji ili ispostavi ureda prema mjestu prebivališta, tj. boravišta.

Osim hrvatskih državljana, pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju i djeca koja nemaju hrvatsko državljanstvo, a zatečena su u Republici Hrvatskoj bez pratnje odgovorne odrasle osobe, stranci na privremenom i stalnom boravku, stranci pod privremenom zaštitom, stranci koji nezakonito borave u Hrvatskoj te stranci na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja o protjerivanju ili napuštanju.

Odobrena pravna pomoć može se odnositi na potpuno ili djelomično podmirenje troškova pravne pomoći, ovisno o imovinskom stanju podnositelja.

Kad je pravna pomoć odobrena djelomično, nepokriveni dio troškova nadoknađuje korisnik pravne pomoći.

Detaljne informacije o načinu ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć te potrebni obrasci mogu se pronaći na poveznici pravosudje.gov.hr/besplatna-pravna-pomoc/6184, internet stranici Ministarstva pravosuđa, a eventualna pitanja vezana uz ovu tematiku mogu se postaviti na adresu elektroničke pošte besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr, odnosno uredima državne uprave u županijama.

In Portal

 

Povezane vijesti