Ostvarivanje prava na osnovi invaliditeta

PITANJE: V. P. (28) Nakon teške ozljede na poslu nemam mogućnost povratka na staro radno mjesto. Trenutno sam na rehabilitaciji i pomalo skupljam informacije od osoba koje imaju različite dijagnoze.


Stoga me interesira koja je uloga institucija kojima se moram obratiti nakon povratka u vlastiti dom. Konkretno, Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Centra za socijalnu skrb i Ureda državne uprave? Koje još institucije mislite da ću trebati u postupku dokazivanja svog tjelesnog invaliditeta i ostvarivanja prava po njihovoj osnovi?
ODGOVOR:
U Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom provodi se vještačenje sukladno Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14 i 95/15) kojim je propisano: vještačenje je utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe, vještačenje se provodi u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata te u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta pri ostvarivanju prava u sustavu obrazovanja, kao i u svrhu ostvarivanja prava u drugim područjima u kojima se prava ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja kada je to propisano ovim Zakonom ili posebnim propisom, vještačenje se provodi na zahtjev nadležnog tijela koje odlučuje o pravima u ranije navedenim područjima, a za ostvarivanje kojih je potreban nalaz i mišljenje tijela vještačenja, vještačenje obavljaju Vijeća vještaka/Vijeća viših vještaka: doktori medicine, socijalni radnici, psiholozi, stručnjaci edukacijsko rehabilitacijskog profila i pedagozi
Ovisno o postupcima za ostvarivanje prava, potrebno je obratiti se u sljedeće institucije: U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje podnose se zahtjevi za: utvrđivanje radne sposobnosti, utvrđivanje % oštećenja organizma/tjelesnog oštećenja, za znak pristupačnosti i cestarinu, utvrđivanje prava na staž s produljenim trajanjem, uvećani dječji doplatak.
U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje podnose se zahtjevi: za ostvarivanje prava na dopust ili rad u polovici punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju i prijenos prava iz Zakona o potporama na jednog roditelja
U Centru za socijalnu skrb podnose se zahtjevi za ostvarivanje prava na: osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu (puni i smanjeni opseg), status roditelja njegovatelja/Status njegovatelja, naknada do zaposlenja, socijalne usluge (pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja – integracija, boravak, smještaj, organizirano stanovanje).
U Uredima državne uprave podnose se zahtjevi za ostvarivanje prava na: zdravstvenu zaštitu, prava prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama rata (RVI, znak pristupačnosti, stupanj ortopedskog dodatka, uzrok smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, potreba njege i pomoći druge osobe…).

In Portal