Kako prijaviti diskriminaciju djeteta s teškoćama u razvoju

PITANJE: C. T. (39) Kao osoba koja je često u kontaktu sa sestrom i šogorom koji imaju dijete s teškoćama osjećam obvezu i mislim da bi svatko trebao reagirati u slučaju koji ću vam opisati.

 

Moj nećak je rođen s teškim invaliditetom, nakon šoka svi smo u obitelji mislili da ćemo prihvatiti njegovo stanje i učiniti maksimalno kako bi mu olakšali život. Oni kao perfekcionisti ne žele priznati, ali, nažalost, srame se vlastitog djeteta. Njemu ne nedostaje ništa u materijalnom smislu, no od njih ne prima ljubav i roditeljsku podršku.

Sada ima već devet godina i mislim da je dijete diskriminirano. Konkretno, on ima asistenta u nastavi i ide u školu jer su tu obavezu roditelji morali ispuniti. Ali, oni su protiv toga da ide na izlete s drugom djecom, ne izvode ga nigdje, izbjegavaju i obiteljska druženja.

To je prestrašno, jer on je dijete željno druženja s vršnjacima. Osuđen je na zatvoren prostor, a sigurno mu igrice i internet ne mogu zamijeniti stvaran vanjski svijet.

Jesam li u pravu s obzirom na to što mislim da je ovo diskriminacija zbog koje bi trebala reagirati pravobraniteljica za djecu? Gdje mogu prijaviti diskriminaciju i može li pravobraniteljica djelovati na osnovu moje prijave?

ODGOVOR: Prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine, broj 85/08, 112/12), pravobraniteljica za djecu nadležna je za ispitivanje prijava zbog diskriminacije djece.

U postupanju po prijavama pravobraniteljica za djecu ima sljedeće ovlasti: zaprima prijave svih fizičkih i pravnih osoba, fizičkim i pravnim osobama koje su podnijele pritužbu zbog diskriminacije pruža potrebne obavijesti o njihovim pravima i obvezama te mogućnostima sudske i druge zaštite, ako nije započet sudski postupak, ispituje pojedinačne prijave i poduzima radnje iz svoje nadležnosti potrebne za otklanjanje diskriminacije i zaštitu prava diskriminirane osobe, podnosi kaznene prijave u vezi sa slučajevima diskriminacije nadležnom državnom odvjetništvu.

Pravobraniteljica za djecu može postupati po pojedinačnim prijavama zbog diskriminacije i poduzimati radnje za koje je nadležna ako nije započet sudski postupak, no ne može podnositi tužbu u ime osobe koja tvrdi da je diskriminirana, osim udružne tužbe prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije

Osoba koja smatra da je diskriminirana, može tužbom u sudskom postupku tražiti: da se utvrdi da je tuženik povrijedio tužiteljevo pravo na jednako postupanje, odnosno da radnja koju je poduzeo ili propustio može neposredno dovesti do povrede prava na jednako postupanje (tužba za utvrđenje diskriminacije), da se zabrani poduzimanje radnji kojima se krši ili može prekršiti tužiteljevo pravo na jednako postupanje, odnosno da se izvrše radnje kojima se uklanja diskriminacija ili njezine posljedice (tužba za zabranu ili otklanjanje diskriminacije), da se naknadi imovinska i neimovinska šteta uzrokovana povredom prava zaštićenih Zakonom o suzbijanju  diskriminacije (tužba za naknadu štete), da se presuda kojom je utvrđena povreda prava na jednako postupanje na trošak tuženika objavi u medijima.

Središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije je Pučki pravobranitelj na čiji se stranicama možete detaljnije informirati oblicima, područjima i osnovama diskriminacije.

Diskriminaciju djece možete prijaviti pravobraniteljici za djecu na obrascu pritužbe povodom diskriminacije koji je dostupan na https://dijete.hr/.  Prijavu možete poslati e-mailom na adresu info@dijete.hr ili na adresu Ureda pravobraniteljice za djecu: PRAVOBRANITELJ ZA DJECU, Nikole Tesle 10,10 000 Zagreb

Uz prijavu je korisno priložiti kopije akata i drugih relevantnih dokumenata.

In Portal

 

Povezane vijesti