Kako sina s teškoćama u razvoju mogu upisati u srednju školu koju želi?

PITANJE: C.P. (46) Imam sina s teškoćama u razvoju koji će se sljedeće godine upisati u srednju školu.

 

Živimo u Zagrebu i od jedne majke koja ima dijete s teškoćama čula sam kako je njezin sin ove godine bez problema upisao željenu srednju školu. Mislim kako nije prerano za informirati se što treba poduzeti kako bi moj sin sljedeće godine upisao željeno zanimanje? Hvala na odgovoru.

ODGOVOR: Sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, učenici s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koja posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Učenici sa zdravstvenim teškoćama ostvaruju dodatni bod za programe obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati s teškoćama u razvoju koji žele iskoristiti mogućnost upisa temeljem Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, javljaju se Uredu državne uprave u županiji nadležnom za poslove obrazovanja odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji će im pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Tom prilikom roditelji i kandidat iskazuju svoj odabir liste prioriteta prema programima koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje naveo u svome stručnom mišljenju - roditelji će upisnom povjerenstvu Ureda državne uprave odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba priopćiti obrazovne programe i srednje škole redom kako bi željeli da ih kandidat upiše. Potom će upisno povjerenstvo u sustav NISpuSŠ unijeti navedene odabire za pojedine kandidate.

Nakon ovog postupka zatvorit će se mogućnost unosa odabira, kandidat će se rangirati sukladno navedenim listama prioriteta, a temeljem zajedničkoga elementa vrednovanja za pojedini program propisanoga Pravilnikom (prosjeci ocjena i predmeti posebno važni za upis). Kandidat će pravo upisa ostvariti u onome programu gdje je ostvario najveći broj bodova, a našao se unutar upisne kvote, sukladno mogućnostima srednje škole. Naglašavamo da redoslijed kojim su obrazovni programi navedeni u stručnome mišljenju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nikako ne predstavljaju listu prioriteta kandidata. Isto tako, sam poredak na listi prioriteta koji će roditelji i kandidat iskazati upisnome povjerenstvu Ureda državne uprave odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba ne garantiraju da će se kandidat uistinu i upisati u onaj obrazovni program koji su naveli kao svoj prvi izbor - konačan upis ovisi i o drugim kandidatima s teškoćama u razvoju na ljestvici i njihovom broju bodova te broju upisnih mjesta za kandidate s teškoćama u razvoju u pojedinome razrednome odjelu, a sukladno Državnome pedagoškome standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Sve dodatne informacije o upisima u srednje škole dostupne su na portalu Upisi.hr.

In Portal