Što je profesionalna rehabilitacija i kako se provodi?

PITANJE: N.U. (18) Rođen sam s invaliditetom i planiram se javiti u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kako bi mi oni pomogli brže doći do zaposlenja.

 

Zanima me što je to profesionalna rehabilitacija? Kako se provodi? Hvala na odgovoru.

ODGOVOR: Profesionalna rehabilitacija sastavni je dio procesa rehabilitacije osoba s invaliditetom, kojoj je cilj osposobiti osobu s invaliditetom za prikladan posao, zaposliti je, odnosno omogućiti da zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija.

Služba za profesionalnu rehabilitaciju obavlja sljedeće poslove (prema čl. 39 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta): provodi poslove razvoja i unapređivanja te poticanja mjera profesionalne rehabilitacije, organizira različite oblike izobrazbe za poslodavce u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, provodi stručni nadzor nad radom centara za profesionalnu rehabilitaciju, integrativnih radionica i zaštitnih radionica, uvodi nove metodologije i tehnologije te nove didaktičke pristupe namijenjene profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Također, izrađuje Standarde usluga profesionalne rehabilitacije, izrađuje Standarde kvalitete na području profesionalne rehabilitacije, izrađuje Standarde osposobljavanja za stručne radnike i provoditelje profesionalne rehabilitacije, izrađuje Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije, izrađuje stručna mišljenja i stručne upute iz djelokruga rada stručnih radnika i radnih instruktora u području profesionalne rehabilitacije, koordinira i izrađuje prijedloge programa usmjerenih senzibilizaciji svih sudionika u procesu profesionalne rehabilitacije, sudjeluje u projektima i provodi projekte vezane uz razvoj profesionalne rehabilitacije, obavlja druge poslove vezane uz profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

In Portal

 

 

Povezane vijesti