Pravo na smještaj uz dijete u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju

PITANJE: O.E. (30) Imam sina s teškoćama u razvoju i ovo je prvi put da mu je odobrena terapija u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju.

 

Naravno da ću biti uz njega, no zanima me hoću li morati plaćati dio ili cjelokupan iznos troškova svog smještaja? Tko i uz koje uvjete ima pravo na smještaj uz dijete u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju?

ODGOVOR: Na prijedlog izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, a na osnovi mišljenja doktora specijalista određene specijalnosti, liječničko povjerenstvo područne službe, regionalnog ureda Zavoda iznimno može odobriti boravak uz dijete u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju osiguranoj osobi - jednom od roditelja ili osobi koja skrbi o djetetu u sljedećim slučajevima: kada se provodi točno određen i utvrđen programa 'mama - dijete' za izobrazbu roditelja, odnosno osobe koja skrbi o djetetu, za dijete do navršene treće godine života, kada je u provođenju bolničke medicinske rehabilitacije djeteta s posebnim zdravstvenim potrebama potrebna prisutnost roditelja, odnosno osobe koja skrbi o djetetu.

Iznimno, bez potrebe prethodnog odobrenja liječničkog povjerenstva Zavoda, pravo na boravak uz dijete, ovisno o odgovarajućim smještajnim kapacitetima specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, ima: osigurana osoba - majka djeteta pod uvjetom da je jedina prehrana djeteta majčino mlijeko, odnosno da postoji potreba dojenja djeteta, a što utvrđuje izabrani doktor djeteta, odnosno doktor bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi, osigurana osoba - jedan od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju koje o tome u skladu s posebnim propisima posjeduje odgovarajuće rješenje nadležnog tijela, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja.

Za vrijeme smještaja uz dijete roditelj nije obvezan sudjelovati u pokriću troškova smještaja.

In Portal

 

 

Povezane vijesti