U kojim slučajevima se, kao osoba s invaliditetom, mogu obratiti pučkoj pravobraniteljici?

PITANJE: D.O. (23) Osjećam se diskriminirano na radnom mjestu na osnovi svog invaliditeta. Svoj problem sam predočio pravobraniteljici za osobe s invaliditetom i čekam njezin odgovor.

 

No, želio bih čuti i mišljenje pučke pravobraniteljice, pa me zanima u kojim slučajevima joj se mogu obratiti? Ima li pučka pravobraniteljica obavezu postupanja i kad se radi o osobama s invaliditetom?

ODGOVOR: Pučkoj pravobraniteljici možete se obratiti ako mislite da su vam ugrožena ili povrijeđena ustavna ili zakonska prava i slobode, i to zbog nezakonitog ili nepravilnog rada: državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima. Ako mislite da vas bilo koja pravna ili fizička osoba diskriminira (savjete o problemu diskriminacije možete dobiti na njihovoj antidiskriminacijskoj telefonskoj liniji 01 4851 854, svaki radni dan od 9 do 13 sati).

Ako ste uočili nepravilnosti povezane s obavljanjem poslova kod vašeg poslodavca u privatnom ili javnom sektoru, a osobito ako se radi o nesavjesnom upravljanju javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koja predstavljaju ugrožavanje javnog interesa.

Ako se vaša pritužba odnosi na probleme iz nadležnosti posebnih pravobraniteljica (prava djece, osoba s invaliditetom, ravnopravnost spolova), pravobraniteljica će im proslijediti vašu pritužbu, o čemu ćete biti obaviješteni.

Pravobraniteljica ne mora postupati ako se o slučaju vodi sudski postupak (osim ako se pritužba ne odnosi na nepotrebno odugovlačenje sudskog postupka ili očitu zlouporabu ovlasti), ako je otvoren rok za podnošenje pravnog lijeka ili sredstva pravne zaštite prema posebnim propisima, ako nije iskorišteno pravo na podnošenje pravnog lijeka u roku, ako su od događaja na koji se pritužujete protekle tri godine, osim ako pravobraniteljica ocijeni kako se radi o predmetu od iznimnog interesa za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Razlog nepostupanja bit će naveden u odgovoru na pritužbu.

In Portal

 

 

Povezane vijesti