Pravo na korištenje lijekova koji nisu na osnovnoj i dopunskoj listi HZZO-a

PITANJE: D. T. (25)  Dijagnosticirana mi je rijetka bolest. Lijekovi koje primam mi ne pomažu. Preko interneta sam upoznao oboljele od iste bolesti iz drugih država.

 

Tako sam saznao i za lijek koji oni primaju i stabilizira im stanje bolesti. Mene bolest brzo vodi k invaliditetu. Stoga imam sljedeća pitanja. Što sadrži osnovna, a što dopunska lista lijekova? Kako mogu ostvariti pravo na lijek koji nije na osnovnoj ili dopunskoj listi lijekova HZZO-a? Koja je razlika između e-recepta i papirnatog recepta?

ODGOVOR: Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja ima pravo na korištenje lijekova koji su utvrđeni Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova HZZO-a za zdravstveno osiguranje i Odlukom o utvrđivanju Dopunske liste lijekova HZZO-a za zdravstveno osiguranje.

Iznimno, osigurana osoba kod koje liječenje iz medicinskih razloga nije moguće provoditi lijekovima utvrđenim osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a, može ostvariti pravo na lijek koji nije utvrđen tim listama lijekova, pod uvjetom da je potrebu korištenja lijeka odobrilo povjerenstvo za lijekove bolnice u kojoj se osigurana osoba liječi, i to na teret sredstava bolničke zdravstvene ustanove koja je obvezna osigurati nabavu lijeka.

Osnovna lista lijekova sadrži medikoekonomski najsvrsishodnije lijekove za liječenje svih bolesti.

Referentna cijena lijekova (cijena koju HZZO plaća iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razini najniže cijene koja garantira opskrbu osiguranih osoba HZZO-a) utvrđuje se u postupku javnog nadmetanja prema posebnim propisima.

Dopunska lista lijekova sadrži lijekove s višom razinom cijene u odnosu na cijene iz osnovne liste lijekova pri čemu HZZO osigurava pokriće troškova u visini cijene ekvivalentnog lijeka određenog prema posebnom zakonu, s osnovne liste lijekova.

Zahvaljujući informatizaciji sustava primarne zdravstvene, lijekovi s Osnovne liste lijekova HZZO-a i Dopunske liste lijekova HZZO-a propisuju se na e-receptima (elektroničkim receptima), dok papirnati recepti ostaju samo za izvanredne situacije. E-recept za određeni lijek s liste izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite osigurane osobe prosljeđuje elektronskim putem u sustav, a osigurana osoba HZZO-a kojoj je lijek propisan, isti može podići temeljem zdravstvene iskaznice u bilo kojoj ljekarni u Republici Hrvatskoj.

In Portal

 

 

Povezane vijesti