Žena sam s invaliditetom i živim s roditeljima koji se sve teže nose s mojim potrebama

PITANJE: M. O. (40) Žena sam s invaliditetom i živim s roditeljima koji se sve teže nose s mojim potrebama i vlastitim narušenim zdravljem. Ne znam što mi nosi budućnost i bojim se što će biti kad izgubim pomoć roditelja.

 

Čitam na ovom portalu kako se otvara Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Splitu. S obzirom na moje mjesto stanovanja nedaleko Splita interesira me hoću li se moći obratiti u taj ured sa svojim problemima tj. koja područja pokriva ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom?

ODGOVOR: Pitanja s kojima se osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji, kao i roditelji djece s teškoćama u razvoju najčešće obraćaju Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom su pitanja iz sljedećih područja: socijalna skrb: naknade i prava s osnova invaliditeta, stambeno zbrinjavanje; skrbništvo, izostanak podrške neovisnom življenju i usluga u zajednici; zapošljavanje i rad: postupak zapošljavanja osobe s invaliditetom, dokazivanje invaliditeta u odnosu na rad, ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja, primjena načela razumne prilagodbe, kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom; mirovinsko osiguranje: nepriznavanje prava na invalidsku mirovinu, neostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, utvrđivanje postotka tjelesnog oštećenja, prigovori na postupak medicinskog vještačenja; zdravstvena zaštita:  nezadovoljavajuća razina kvaliteta zdravstvene zaštite za osobe s  invaliditetom, teškoće u ostvarivanju prava na primjerena ortopedska pomagala, izostanak  izvaninstitucionalnih oblika liječenja za osobe s mentalnim oštećenjem; rana intervencija i habilitacija djece s neurorazvojnim i drugim bio-psiho-socijalnim rizicima i teškoćama; predškolski  odgoj: ne/mogućnosti upisa djece s teškoćama u razvoju u sustav predškolskog odgoja, osiguravanje trećeg odgojitelja, odnosno asistenta za dijete s teškoćama u razvoju; obrazovanje: upis djece s teškoćama u razvoju u osnovnu i srednju školu, osiguravanje asistenta, oblici razumne prilagodbe  na svim razinama obrazovanja; pristupačnost: uklanjanje prepreka radi nepristupačnosti građevina javne i poslovne namjene, pristupačno stanovanje, sprječavanje nepropisnog parkiranja, zlouporaba korištenja prava na znak pristupačnosti, prijevoz; dugotrajnost postupka vještačenje u svrhu ostvarivanja prava iz različitih područja.

U navedenim, ali i drugim područjima, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom poduzima mjere iz svoje nadležnosti, a nakon provedenog ispitnog postupka i prikupljanja relevantnih činjenica utvrđuje se je li bilo kršenja prava. U slučajevima kršenja prava, prekršitelja se upozorava te se nalaže poduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti.

In Portal