Zakon o zaštiti prava pacijenata s invaliditetom

PITANJE: C. R. (33) Nakon što mi se drug put ponovila ista situacija u dvije različite bolnice i, naravno, s različitim liječnicima, odlučila sam potražiti vašu pomoć.

 

Osoba sam s invaliditetom, ali i druge osobe koje su bile na bolničkom liječenju kada i ja imaju iste probleme. Nema komunikacije s liječnikom koji nas liječi. Nitko nam ne pruža informaciju o planiranom liječenju i zahvatima, kao i što nakon izlaska iz bolnice. Zanima me postoji li zakon koji štiti pacijente? Imaju li liječnici obvezu pružanja potrebnih informacija o tijeku liječenja pacijentu? Hvala na pomoći.

ODGOVOR: Tijekom pružanja zdravstvene zaštite, nakon svakog pregleda i zahvata, pacijent ima pravo na obaviještenost o uspjehu, odnosno, neuspjehu i rezultatu pregleda ili zahvata kao i o razlozima za eventualnu različitost tih rezultata od očekivanih.

Pacijent ima pravo na potpunu obaviještenost o:

– svome zdravstvenom stanju, uključujući medicinsku procjenu rezultata i ishoda određenoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka,

– preporučenim pregledima i zahvatima te planiranim datumima za njihovo obavljanje,

– mogućim prednostima i rizicima obavljanja ili neobavljanja preporučenih pregleda i zahvata,

– svome pravu na odlučivanje o preporučenim pregledima ili zahvatima,

– mogućim zamjenama za preporučene postupke,

– tijeku postupaka prilikom pružanja zdravstvene zaštite,

– daljnjem tijeku pružanja zdravstvene zaštite,

– preporučenom načinu života,

– pravima iz zdravstvenoga osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih prava.

Pacijent ima pravo dobiti obavijesti na način koji mu je razumljiv s obzirom na dob, obrazovanje i mentalne sposobnosti.

Pacijenti s invaliditetom imaju pravo dobiti obavijesti u njima pristupačnom obliku.

Pročišćeni tekst Zakona o zaštiti prava pacijenata dostupan je na poveznici www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata.

In Portal

 

Povezane vijesti