Tko pomaže socijalno ugroženim osobama s invaliditetom

PITANJE: V. P. (45) Uvijek sam bio ponosan na sebe i svoju obitelj što, usprkos malim primanjima, možemo preživjeti i ne tražiti tuđu pomoć.

 

Prošle godine otac je otišao u mirovinu, a sada primamo njegovu, majčinu i moju invalidsku mirovinu. Došlo je do toga da ne znamo kako platiti sve račune i preživjeti mjesec. Navikli smo na skroman, jednostavan način življenja, ali i to je postalo nemoguće. Prisiljen sam tražiti druge oblike pomoći i stoga vas molim savjet - kome se mogu obratiti na području Zagreba u kojem živimo? Koje oblike pomoći bih mogao ostvariti s obzirom na invaliditet ili moji roditelji s malim mirovinama?

ODGOVOR: Prema  Zakonu o socijalnoj skrbi, veliki gradovi  dužni su prema svojim financijskim mogućnostima, poticati i osigurati građanima na svom području druge oblike materijalnih pomoći i potpora, kao što je prehrana u pučkim kuhinjama, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište, smještaj osoba koje primaju pomoć za uzdržavanje u socijalne stanove, subvencije u plaćanju pojedinih socijalnih i drugih usluga sukladno svojim općim aktima, poticati rad udruga i volonterski rad u socijalnoj skrbi,  te razvijati druge oblike socijalne skrbi na svojem području.

Uvjeti, način ostvarivanja i opseg ovih pomoći  u Gradu Zagrebu regulirani su Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zagreba  www.zagreb.hr . Navedeni oblici pomoći uglavnom su namijenjeni korisnicima prava iz socijalne skrbi kao što su: korisnici pomoći za uzdržavanje,  doplatka uza pomoć i njegu, osobne invalidnine,  beskućnici, djeca iz socijalno ugroženih obitelji , ali  i drugim osobama u riziku kao što su umirovljenici s minimalnim mirovinama,  novorođena djeca , učenici i studenti slabijeg imovnog statusa i slično. Građani Grada Zagreba  mogu ostvariti druge oblike pomoći  u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Nova cesta 1.

 Oblici pomoći koji se mogu realizirati su: Novčana dodatak za korisnike doplatka za pomoć i njegu i korisnike osobne invalidnine. Novčani dodatak umirovljenicima. Subvencija troškova stanovanja. Pomoć i njega  u kući  za starije i nemoćne osobe (putem Gerontološkog centara). Prehrana u pučkoj kuhinji. Smještaj u prenoćište. Besplatan gradski prijevoz. Besplatno ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji. Pomoć u naravi obiteljima s troje i više djece. Pomoć u nabavci dječje hrane. Novčana pomoć za novorođeno dijete. Stipendije za učenike i studente  slabijeg imovnog statusa. Stipendije za učenike i studente  s teškoćama u razvoju. Stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih građana. Informacije o oblicima pomoći  koje se građanima osiguravaju iz sredstava gradskog  proračuna   korisnici mogu dobiti u svakoj podružnici Centra za socijalnu skrb Zagreb ili u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Nova cesta 1.

Na području lokalne zajednice  korisnicima se osiguravaju i alternativni oblici pomoći koje pružaju: Volonterski centar Zagreb. Organizacije civilnog društva – Udruge. Vjerske organizacije. Humanitarne organizacije. Za sve daljnje informacije možete se obratiti Podružnici Centra za socijalnu skrb Zagreb prema adresi vašeg  prebivališta.

In Portal