Neugodna iskustva osobe u invalidskim kolicima na međugradskim autobusnim linijama

PITANJE: V. P. (24) Ne znam kako se snalaze druge osobe koje se kreću u invalidskim kolicima kada žele putovati međugradskim autobusnim linijama, ali meni to najčešće predstavlja neugodno iskustvo.

 

Ne mogu otputovati uvijek tamo gdje želim, jer problem predstavljaju moja kolica i ulazak/izlazak iz autobusa. Uvijek organiziram prijatelje koji me unesu u autobus, a na cilju me obično čeka jedna osoba. Razumijem vozača i suvozača koji mi ne žele pomoći, ali mogu to reći na kulturan način. Mislim da je krajnje nepotrebno ignorirati me i komentirati kao da ne postojim.

Sve to nekako i podnosim, ali kada mi bacaju kolica kao da su gumena poludim. Kolica su moje noge i ne mogu bez njih, a o njihovoj cijeni nema smisla ni govoriti.

Zbog svega toga zanima me tko štiti i na koji način nas putnike u invalidskim kolicima, kao i naša kolica? Kome mogu uputiti prigovor kada su mi oštećena kolica? Napominjem, događa se i da putujem s autoprijevoznicima kojima mi nije teško pomoći i veoma su ljubazni.

ODGOVOR: Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (Narodne novine, broj 127/13) propisuje se ostvarivanja zaštite prava putnika u prijevozu autobusima na linijama u Republici Hrvatskoj kod kojih se mjesto polaska i odredišta nalaze unutar Europske unije i kod kojih put iznosi 250 kilometara ili više.

Prava putnika za usluge autobusnog linijskog prijevoza uključuju:

Nediskriminaciju putnika na temelju njihove nacionalnosti ili prodajnog mjesta na kojem je karta kupljena.

Pravo na prijevoz osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti (osim u slučajevima neispunjavanja sigurnosnih razloga ili neadekvatne konstrukcije vozila ili infrastrukture).

Odštetu za gubitak ili oštećenje invalidskih kolica ili druge opreme za kretanje u slučaju dokazane odgovornosti prijevoznika ili autobusnog kolodvora.

Pravo na informacije o putovanju koje treba osigurati putnicima prije i u tijeku putovanja, kao i informacije o pravima putnika. Na zahtjev osoba smanjene pokretljivosti informacije se, ako je to moguće, osiguravaju u prihvatljivim oblicima.

Uspostavu sustava pritužbi (reklamacija) od strane prijevoznika na raspolaganju svim putnicima.

Rješavanje reklamacije od strane prijevoznika u roku od 3 mjeseca od primitka.

Svoj prigovor (pritužbu) u vezi s kršenjem odredbi Uredbe (EU) br. 181/2011 putnik je dužan u roku od 90 dana od dana kada je linijski prijevoz bio obavljen prvo dostaviti prijevozniku (podaci se nalaze na voznoj karti). Prijevoznik je potom dužan u roku od 30 dana od primitka prigovora putnika obavijestiti da li je njegov prigovor usvojen, odbijen ili se još uvijek nalazi na razmatranju. Vrijeme za davanje konačnog odgovora je 90 dana od dana predaje.

Samo u slučajevima kada prijevoznik prigovor putnika nije riješio na ranije opisan način (što je utvrđeno člankom 27. Uredbe (EU) br. 181/2011) ili ako putnik nije zadovoljan načinom na koji je prigovor riješen, putnik ima pravo prigovor izjaviti i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kao provedbenom tijelu u Republici Hrvatskoj.

Slijedom navedenog Ministarstvo će bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prigovora u pisanom obliku izvijestiti putnika o utvrđenom činjeničnom stanju i mjerama koje je povodom prigovora poduzelo. Ako putnik niti tada nije zadovoljan poduzetim mjerama ili nije u propisanom roku izviješten o poduzetim mjerama, može tužbom pred nadležnim upravnim sudom pokrenuti upravni spor.

In Portal

 

Povezane vijesti