Živim sam nakon razvoda koji je uslijedio kada je supruga shvatila kako je moj invaliditet trajno stanje

PITANJE: N. P. (45) Živim sam nakon razvoda koji je uslijedio kada je supruga shvatila kako je moj invaliditet trajno stanje. Nisam imao problema u svakodnevnom životu i snalazio sam se uz pomoć prijatelja svih ovih godina.

 

Nedavno sam operirao šaku i sada mi je nastao ozbiljan problem. Uz ostale zdravstvene probleme, nemoguće mi je samom obaviti sve što je neophodno za svakodnevno funkcioniranje. Stoga me zanima tko ima pravo na pomoć u kući. Postoji li dohodovni cenzus za priznavanje prava na pomoć u kući i koje uvjete treba ispunjavati? Koje usluge obuhvaća pomoć u kući i tko ih pruža? Kako se utvrđuje pravo na ostvarivanje usluge pomoći u kući?

ODGOVOR: Usluga pomoć u kući priznaje se: osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe. Osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe. Starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.

Uvjeti za priznavanje prava na pomoć u kući su da: osoba nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca, osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, na području prebivališta osobe moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi, osoba nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1500 kuna (300 posto osnovice).

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 1500 kuna (300 posto osnovice), a nije veći od 2000 kuna (400 posto osnovice), korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete priznaje se pravo na 50 posto cijene troškova usluge pomoći u kući.
Pomoć u kući obuhvaća: organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću), obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.), održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba), zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

 Uslugu pomoć u kući mogu pružati centri za pomoć u kući, domovi socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe i obrtnici koji pružaju socijalne usluge te fizičke osobe koje usluge pomoći u kući obavljaju kao profesionalnu djelatnost.

Postupak za ostvarivanje prava provode Centri za socijalnu skrb nadležni prema prebivalištu korisnika. Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

In Portal