Iako sam osoba s invaliditetom, kolege na poslu žele me za sindikalnog povejrenika

PITANJE: E. O. (32) Zaposlen sam u privatnoj tvrtki koja ima stotinjak radnika. Plaće su nam minimalne, pa razmišljamo imamo li pravo osnovati sindikat.

 

Meni je malo bolje u odnosu na ostale zaposlenike, s obzirom na to da primam invalidninu uz plaću. Svakako bih želio i sam sudjelovati u osnivanju sindikata, ali me brine mogu li snositi neke sankcije sudjelovanjem u radu sindikata? Koje su ovlasti sindikalnog povjerenika, jer me kolege žele na tom položaju? Može li me sindikat zaštititi u slučaju nekog spora s poslodavcem?

ODGOVOR: Radnici  imaju pravo, bez bilo kakve razlike, po svojem slobodnom izboru, utemeljiti sindikat, te se u njega učlaniti, uz uvjete koji mogu biti propisani samo statutom ili pravilima tog sindikata. Sindikat može utemeljiti najmanje deset radnika. Radnik ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog sindikalnog članstva ili  sindikalnog djelovanja.

Poslodavci i njihove udruge ne smiju nadzirati utemeljenje i djelovanje sindikata, odnosno sindikata više razine, niti u cilju ostvarivanja takvog nadzora smiju financirati ili na drugi način podupirati sindikate, odnosno sindikate više razine.

Sindikat koji ima članove zaposlene kod određeno poslodavca može izabrati ili imenovati jednog ili više sindikalnih povjerenika, ili sindikalnih predstavnika, koji će zastupati članove sindikata kod poslodavca.

Sindikalni povjerenik je radnik zaposlen kod poslodavca, a sindikalni predstavnik nije; oni imaju pravo kod poslodavca štititi i promicati prava i interese članova sindikata, te imaju pravo na pristup podacima vezanim za ostvarenje tog prava.

Sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja te dužnosti i šest mjeseci nakon prestanka te dužnosti, bez suglasnosti sindikata nije moguće otkazati ugovor o radu ili na drugi način staviti ga u nepovoljniji položaj u odnosu na njegove dotadašnje uvjete rada i u odnosu na ostale radnike.

Član sindikata može tražiti sudsku zaštitu u slučaju povrede njegovih prava utvrđenih statutom ili drugim pravilima sindikata.

Sindikati mogu utemeljiti svoje saveze ili druge oblike udruživanja (udruge više razine) koje uživaju sva prava i slobode zajamčene udrugama, te se imaju pravo slobodno udruživati i surađivati s međunarodnim organizacijama.

Sindikat može biti stranka kolektivnog ugovora samo ako je utemeljena i registrirana sukladno zakonu, te može u radnim sporovima kod poslodavca, pred sudom, arbitražom i u mirenju, te pred državnim tijelima zastupati svoje članove.

In Portal

 

 

Povezane vijesti