Često trebam pomoć liječnika obiteljske medicine zbog invaliditeta, a to mi stvara neopisive neugodnosti

PITANJE: C. Z. (28) Često trebam pomoć liječnika obiteljske medicine zbog invaliditeta i raznih popratnih stanja s kojima se ne mogu sama nositi. Problem je što moja liječnica očekuje da ja znam što trebam, iako to nije uvijek tako.

 

Zato me interesira imam li pravo i na koji način mogu promijeniti liječnika obiteljske medicine, ali i zubara kojem smetaju moja kolica jer mu grebem namještaj u ordinaciji?!

ODGOVOR: Kao osigurana osoba HZZO-a imate pravo na slobodan izbor doktora medicine (ginekolog, pedijatar, opća/obiteljska medicina) i dentalne medicine. Osigurana osoba doktora primarne zdravstvene zaštite bira za razdoblje od najmanje godinu dana, u pravilu, prema mjestu svoga prebivališta odnosno boravišta u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili ordinaciji ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse. Nakon proteka razdoblja od godine dana osigurana osoba ima pravo promijeniti prethodno izabranog doktora.
Doktora pedijatra bira roditelj ili skrbnik djeteta mlađeg od 7 godina, a doktora ginekologa za žensko dijete od navršenih 12 godina.

Izbor obavljate popunjavanjem tiskanice Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora koju možete preuzeti u ordinaciji doktora za kojeg ste se opredijelili ili s internetskih stranica HZZO-a.
Ovisno o vrsti doktora kojeg birate, u tiskanicu upisujete jednu od četiri djelatnosti: opća/obiteljska medicina, dentalna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita žena ili zdravstvena zaštita predškolske djece. Točnost unesenih podataka potvrđujete svojim potpisom.
Drugi dio tiskanice popunjava doktor za kojega ste se opredijelili i ovjerava svojim potpisom i pečatom ordinacije zdravstvene ustanove ili privatne prakse.

Poveznica na Izjavu o izboru/promjeni izabranog doktora: www.hzzo.hr/wp-content/uploads/2017/12/IzborDr_04122017.pdf?831c2f.

Zdravstvenu zaštitu kod novoizabranog doktora možete ostvariti najkasnije u roku od 10 dana od potpisivanja Izjave. Novoizabranom doktoru Vaš će dosadašnji doktor odmah, a najkasnije u roku od 3 dana, predati svu Vašu zdravstvenu dokumentaciju.

Izabranog doktora možete redovitim putem promijeniti nakon isteka godine dana od zadnjeg postupka izbora. Unutar tog roka pravo na promjenu liječnika imate samo iz sljedećih razloga:

- ako ste promijenili mjesto prebivališta odnosno boravišta,
- ako namjeravate izbivati dulje od tri mjeseca iz mjesta prebivališta ili boravišta,
- ako je Vaš izabrano doktor prestao s radom, promijenio sjedište ordinacije ili prestao biti ugovorni doktor HZZO-a,
- ako Vaš izabrani doktor u skrbi ima više osiguranih osoba od propisanog maksimuma,
- ako je između Vas i doktora nastao poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuje daljnje liječenje.

Razlog promjene trebate naznačiti u obrascu Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora.
Ako ste kao razlog naveli poremećaj međusobnih odnosa, valjanost Vašeg zahtjeva za promjenu liječnika ispitat će posebno povjerenstvo. Članove povjerenstva u tom slučaju imenuje voditelj mjerodavnog regionalnog ureda ili područne službe HZZO-a.

In Portal