Korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu istovremeno nema pravo na osobnu invalidninu

Čitatelja In Portala sa stopostotnim invaliditetom zanimalo je da li je moguće da korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu ostvari i pravo na osobnu invalidninu i kakva je procedura u tom slučaju? Odgovor smo dobili u Centru za socijalnu skrb Zagreb.

- Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da se pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba. U Zakonu su navedeni i uvjeti za ostvarivanje prava te svi moraju biti ispunjeni kako bi se pravo moglo priznati.

- Prava iz sustava socijalne skrbi koja su vezana uz zdravstveni status, doplatak za pomoći njegu kao i osobna invalidnina, ostvaruju se tako da osoba pri nadležnom centru za socijalnu skrb predaje zahtjev s potrebnom dokumentacijom te se osobu Zaključkom upućuje na vještačenje pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, koji određuju težinu invaliditeta (teški ili teži) i o tome donose Nalaz i mišljenje. Tek nakon zaprimanja Nalaza i mišljenja Zavoda, centar za socijalnu skrb u mogućnosti je donijeti rješenje. Ukoliko je Nalazom i mišljenjem Zavoda korisniku utvrđen teži invaliditet. pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se neovisno o imovinskom i prihodovnom cenzusu, za razliku od slučaja kada se doplatak za pomoć i njegu priznaje u smanjenom iznosu. Ujedno, pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati osobi ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu te kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po ovom Zakonu ili na temelju drugih propisa.

- Vezano uz konkretni slučaj čitatelja moramo reći da se uz pravo na osobnu invalidninu ne može istovremeno ostvarivati i pravo na doplatak za pomoć i njegu. Pozivamo čitatelja da se izravno obrati mjesno nadležnom centru za socijalnu skrb obzirom da ne raspolažemo s dovoljno podataka, odnosno nije nam poznato da li su u konkretnom slučaju utvrđene teže ili teške promjene u zdravstvenom stanju te da li su ispunjeni preostali zakonski uvjeti za priznavanje prava na osobnu invalidninu - kazali su nam iz Centra a socijalnu skrb Zagreb.

Anita Blažinović