Povlastice za osobe s invaliditetom u unutarnjem putničkom prometu

PITANJE: A. Š. (25) Živim u Zagrebu i rijetko putujem jer nemam prilike, teško nalazim pratnju i financijski mi je nedostupno. Zato me razveselilo kada sam čuo informaciju o postojanju povlastice u unutarnjem putničkom prometu.

 

Možete li mi pojasniti tko ima pravo na povlastice u unutarnjem putničkom prometu? Koje dijagnoze osoba s invaliditetom i može li i pratnja ostvariti tu povlasticu? Gdje se mogu obratiti, ako moj invaliditet ulazi u skupinu koja ostvaruje to pravo?

ODGOVOR: Pravo na povlasticu prema Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN br. 97/00 i 101/00) imaju ove kategorije osoba s invaliditetom: slijepe osobe koje imaju do 10 posto sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe, osobe s intelektualnim teškoćama, osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70 posto, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe, djeca s teškoćama u razvoju čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.

Jednim putovanjem smatra se odlazak iz polaznog mjesta u uputno mjesto i povratak nazad, a pratnja osobi s invaliditetom ima pravo na besplatnu vožnju.
Osobe s invaliditetom i njihova pratnja imaju pravo na povlasticu za prijevoz brodom i za prijevoz u prvom i drugom razredu putničkog ili brzog vlaka.
Osobe s invaliditetom i njihovi pratitelji koriste povlastice na temelju objave koju izdaje nadležno tijelo uprave za Grad Zagreb.
Osobe s invaliditetom imaju pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu od 75 posto od redovne cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje željeznicom ili brodom.
Korisnik povlastice ne može biti pratitelj osobe s invaliditetom. 
Dokumentacija potrebna za izdavanje objave za osobu s invaliditetom: preslika Rješenja o stupnju i vrsti tjelesnog oštećenja, preslika osobne iskaznice i OIB.

Dokumentacija potrebna za izdavanje objave za pratnju: preslika osobne iskaznice i OIB.

U Gradu Zagrebu, objave za osobe s invaliditetom izdaju se u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel za zaštitu osoba s invaliditetom, Trg Stjepana Radića 1, soba 236.
Informacije: 01/616 6189, 01/6101-236.

In Portal

 

 

Povezane vijesti