Doplatak za dijete s težim ili teškim invaliditetom

PITANJE: C. Z. (47) Roditelji smo sina koji je rođen s teškim invaliditetom. Nakon njegova rođenja nisam više radila, brinula sam o sinu i kućanstvu. Suprug je imao dobro plaćen posao i nikada nismo ništa tražili od države zbog sinova stanja.

 

Danas je suprug u mirovini, mi starimo, a troškovi života rastu. Čak nismo pokrenuli postupak za dječji doplatak kada je bilo vrijeme za to, a danas bi nam dobro došao. Zato vas molim objašnjenje o dječjem doplatku, odnosno imamo li pravo na njega i kako ga ostvariti?

ODGOVOR: Doplatak za djecu novčano je primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom, radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o broju članova kućanstva, broju djece i visine ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te drugim uvjetima utvrđenim Zakonom. Za ostvarivanje prava na doplatak za djecu izvanbračna se zajednica izjednačava s bračnom zajednicom.

Doplatak za djecu ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim prema sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak za djecu.

Doplatak za djecu osobno je pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu, a iznimno se može isplaćivati drugoj osobi. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu (Narodne novine, broj: 82/15) izmijenjena je odredba prema kojoj za dijete s težim oštećenjem zdravlja, utvrđenim prema posebnim propisima, pripada doplatak za djecu do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života. Prema novoj odredbi, pravo na doplatak za dijete s težim ili teškim invaliditetom, utvrđenim prema posebnim propisima, pripada od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak i traje sve dok taj invaliditet postoji. Prema članku 12. Zakona o doplatku za djecu, pravo na doplatak za dijete s težim ili teškim invaliditetom pripada korisniku pod uvjetom da je invaliditet nastao prije 18. godine života ili za vrijeme redovitog školovanja djeteta. Odredba se primjenjuje od 1. rujna 2015., kada je Zakon stupio na snagu.
Teži ili teški invaliditet, na osnovi kojeg se ostvaruje doplatak prema povoljnijim uvjetima, dokazuje se nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i  zapošljavanje osoba s invaliditetom, a prema odredbama Uredbe o metodologijama vještačenja (Narodne novine, broj 67/17 i  56/18 - Uredba).
Prema navedenoj Uredbi, u postupku ostvarivanja prava na doplatak za djecu donosi se Nalaz i mišljenje o vrsti i težini invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti.
Postupak za vještačenje djeteta pokreće područna služba/ured Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje službenim putem, kada je u zahtjevu za ostvarivanje prava navedeno da dijete za koje se traži doplatak ima oštećenje zdravlja. 
 
Korisnicima kojima je pravo na doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja, utvrđenim prema posebnim propisima, prestalo do dana stupanja na snagu izmjena zakona zbog navršenih 27 godina života pripada pravo na doplatak za djecu od dana podnošenja zahtjeva na temelju ovoga Zakona (ne prije 1. rujna 2015.) pa sve dok postoji teže oštećenje zdravlja.

Sve poslove u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Za rješavanje o pravu na doplatak za djecu u prvom stupnju mjesno su nadležne područne službe i uredi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema prebivalištu podnositelja zahtjeva, odnosno korisnika doplatka za djecu.

Za rješavanje o pravu na doplatak za djecu primjenom pravnih propisa EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u prvom stupnju nadležna je Područna služba u Zagrebu, Odjel za doplatak za djecu, Odsjek za rješavanje o pravu na doplatak za djecu primjenom pravnih propisa EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju. (više o primjeni pravnih propisa EU vidi )

Za rješavanje žalbe protiv prvostupanjskog rješenja o pravu na doplatak za djecu nadležna je Središnja služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Zagrebu.

Osigurava se i sudska zaštita prava na doplatak za djecu na upravnim sudovima Republike Hrvatske.

U postupku rješavanja o pravu na doplatak za djecu primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. 

In Portal

 

Povezane vijesti