Neopisivo sam sretna što je moja kći s cerebralnom paralizom trudna, no šokirala me reakcija njezine liječnice

PITANJE: V. P. (41) Majka sam djevojke s cerebralnom paralizom. Uz šok koji sam prebrodila saznavši da je moja kći trudna, šokirala me liječnica.

 

Moja kći je punoljetna, primijetila sam promjene na njoj i otišla s njom obiteljskoj liječnici. Uslijedio je pregled i razgovor što je potvrdilo trudnoću. Ono što me zanima ima li pravo liječnik izreći taj podatak. Naime, nakon nas u ordinaciju je ušla poznanica iz mjesta kojoj je liječnica prenijela vijest koja me šokirala.

Nadam se moja kći će dobro iznijeti trudnoću, posjetile smo ginekologa i sve je u redu. Ali žao mi je što doživljava poglede i šaputanja s obzirom na to da živimo u maloj sredini. Zato razmišljam o prijavi liječnice Hrvatskoj liječničkoj komori. Postoji li zakon o čuvanju liječničke dijagnoze?

ODGOVOR: ‘Što pri svome poslu budem saznao ili vidio, pa i inače, u dodiru s ljudima, koliko se ne bude smjelo javno znati, prešutjet ću i zadržat ću tajnu’, glasi Hipokratova zakletva čija ženevska formulacija glasi: ‘Poštovat ću tajne onoga tko mi se povjeri, čak i nakon njegove smrti’. Na ovu su zakletvu prisegnuli svi liječnici onog trenutka kada su stekli diplomu liječnika te dobili licenciju za rad.

Čuvanje profesionalne tajne regulirano je kroz više zakona i kodeksa, počevši od Ustava RH koji jamči sigurnost i tajnost podataka, preko Zakona o zaštiti osobnih podataka, Zakona o zaštiti prava pacijenata, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o liječništvu, te Kodeksa medicinske etike i deontologije, Kaznenog zakona i Europske deklaracije o unapređenju prava pacijenata.

Svi podaci koje liječnik sazna o pacijentu koji mu se obrati za pomoć, a odnose se na pacijentovo zdravstveno stanje, liječnik mora čuvati kao liječničku tajnu koju može otkriti, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, samo uz odobrenje pacijenta, roditelja ili skrbnika za malodobne osobe, a u slučaju pacijentove psihičke nesposobnosti ili smrti, uz odobrenje uže obitelji, skrbnika ili zakonskog zastupnika.
Liječnička tajna profesionalna je tajna jer obuhvaća podatke o osobnom i obiteljskom životu pacijenta za koje je liječnik saznao prilikom obavljanja svoje profesije. Kad ne bi postojala dužnost čuvanja liječničke tajne doveo bi se u pitanje odnos uzajamnog povjerenja između liječnika i pacijenta, odnosno narušila bi se zaštita pacijentove intime koju je svaki liječnik obvezan čuvati i temeljem etičkih načela koja prožimaju liječničku djelatnost.

Postupanje suprotno pravilima Zakonom o liječništvu, te Zakonom o zaštiti prava pacijenata i Kodeksom medicinske etike i deontologije kažnjivo je te uključuje propisane sankcije liječniku (od kazne zatvora do novčane kazne), ali i zdravstvenoj ustanovi pod određenim okolnostima (u obliku novčanih kazni ustanovi i odgovornoj osobi).

Svi slučajevi otkrivanja tajne učinjeni u općem interesu ili interesu druge osobe koji je pretežniji od interesa čuvanja tajne, predstavljaju razlog isključenja protupravnosti za kazneno djelo neovlaštenog otkrivanja profesionalne tajne. To konkretno znači da se liječnika ne može optužiti za kazneno djelo neovlaštenog otkrivanja profesionalne tajne ako se tajna otkriva u interesu koji je pretežniji od interesa čuvanja tajne.

In Portal