Određivanje bolovanja ili privremene nesposobnosti za rad

PITANJE: P. T. (26) Trudna sam tri mjeseca i jako teško se nosim sa stanjem koje vlada od pojave koronavirusa. Zaposlena sam zahvaljujući poslodavcu koji me poštuje kao osobu i ne smeta mu moj invaliditet.

 

Našla sam se u teškoj situaciji i trebam informacije. Trenutno radim od kuće, ali bojim se zbog zdravstvenog stanja - što učiniti kada dođe vrijeme povratka u tvrtku. Putovanje i boravak u uredu me iscrpljuju, a znam da se moram čuvati stresa želim li iznijeti trudnoću. Odgovorite mi, dođe li do potrebe, tko mi može predložiti  bolovanje i izdati doznake zbog nesposobnosti za rad? Što je s plaćom za vrijeme bolovanja i tko je isplaćuje?

 

ODGOVOR: Određivanje bolovanja ili privremene nesposobnosti za rad je u domeni obiteljskog doktora i ginekologa primarne zdravstvene zaštite te propisana aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Bolovanje može preporučiti i primarni zubar i pedijatar. Doznake tj. potvrdu o bolovanju za poslodavca izdaje liječnik obiteljske medicine.

Bolovanja za trudnice te bolesti vezane za ginekološku domenu otvara i kontrolira primarni ginekolog.  Sva ostala bolovanja kontrolira obiteljski liječnik.

Prema HZZO-u: "Osiguranik ostvaruje pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad  zbog iste dijagnoze bolesti u visini utvrđenoj u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i općim aktima HZZO-a do isteka 18 mjeseci trajanja privremene nesposobnosti za rad, a nakon toga u iznosu 50 posto zadnje isplaćene naknade plaće."

Umanjenje naknade plaće na iznos 50 posto zadnje isplaćene naknade plaće ne odnosi se na osiguranika koji je privremeno nesposoban za rad zbog liječenja zloćudnih bolesti, osiguranika kojem je odobrena njega člana obitelji – djeteta oboljelog od zloćudne bolesti, osiguranika čija je privremena nesposobnost u vezi s provođenjem hemodijalize ili peritonejske dijalize te čija je privremena nesposobnost u vezi s uzimanjem i presađivanjem dijelova ljudskog tijela.

Iz HZZO-a navode da naknadu za vrijeme trajanja bolovanja: za prvih 42 dana, odnosno za prvih 7 dana za invalida rada, te za radnike zaposlene u pravnoj osobi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom naknadu plaće isplaćuje poslodavac na teret svojih sredstava. U tom periodu naknada plaće ne može biti niža od 70 posto od osnovice za naknadu.

Od 43. odnosno, 8. dana privremene nesposobnosti za rad naknadu isplaćuje također poslodavac, ali na teret sredstava HZZO-a. U tom periodu, za prvih 6 mjeseci neprekidne privremene nesposobnosti za rad, naknada plaće iznosi 70 posto od osnovice za naknadu. Ako privremena nesposobnost za rad traje dulje od 6 mjeseci neprekidno, naknada plaće iznosi 80 posto od osnovice za naknadu počevši od prvog idućeg dana nakon isteka prethodnog šestomjesečnog perioda neprekidnog trajanja privremene nesposobnosti za rad.

Jedino je izabrani liječnik obiteljske medicine odgovoran za određivanje početka, trajanja i završetka bolovanja.

In Portal