Osoba sam s invaliditetom, a nakon nedavne ozljede na poslu stanje mi se znatno pogoršalo

PITANJE: S. R. (42) Osoba sam s invaliditetom, a nakon ozljede na poslu prije deset dana stanje mi se znatno pogoršalo. Trenutno sam na bolovanju i zabrinut kako će moje tijelo dalje reagirati na terapiju.

 

Ne znam hoću li se ikada više moći vratiti na posao. Prognoze su jako loše. Odgovorite mi kako zakon regulira naknade za ozljede na radu? Tko će mi isplaćivati plaću i do kada? Što se može dogoditi u slučaju kada onog najgoreg? Moja obitelj jedva preživljava, a ne znam kako bi uopće pokrili troškove pogreba.

ODGOVOR: Naknade za ozljedu na radu ili privremenu nesposobnost za rad u Hrvatskoj su zajamčene Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonom o mirovinskom osiguranju.

Nema odvojenog sustava socijalnog osiguranja za ozljede na radu i profesionalne bolesti. Ozljede na radu i profesionalne bolesti (kao i njihove posljedice) pokrivene su obveznim zdravstvenim osiguranjem u slučaju kratkoročne nesposobnosti za rad i obveznim mirovinskim osiguranjem u slučaju invalidnosti ili tjelesnog oštećenja osigurane osobe. U slučaju smrti, naknade se isplaćuju i na temelju sustava obveznog zdravstvenog osiguranja i sustava obveznog mirovinskog osiguranja.

Ozljeda na radu je ozljeda koja je posljedica rada, uključujući i putovanje na posao i s posla. Popis profesionalnih bolesti definira i opisuje sve profesionalne bolesti. Bolest se mora nalaziti na tom popisu da bi se smatrala profesionalnom bolešću. Nje potrebno prethodno osiguranje za pristup naknadama.

U slučaju ozljede na radu (nezgode ili bolesti), svi troškovi zdravstvene zaštite su pokriveni. U slučaju privremene nesposobnosti, naknadu (sličnu novčanoj naknadi za bolovanje) isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od prvog dana nenazočnosti na poslu. To iznosi 100 posto od osnovice za utvrđivanje visine novčane naknade (prosječna plaća tijekom šest mjeseci prije mjeseca invaliditeta). Naknada se isplaćuje do oporavka ili dosezanja granice razdoblja od 18 mjeseci neprekidno, ovisno o tome što nastupi ranije. Nakon tog razdoblja, naknada se smanjuje na pola. Smanjenje se ne odnosi na određene teške bolesti.

Radnici imaju pravo i na naknadu zbog tjelesnog oštećenja (u rasponu 12-40 posto od osnovice za utvrđivanje visine novčane naknade) za tjelesno oštećenje od najmanje 30 posto koje je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti.  U slučaju smrti osobe zbog profesionalne bolesti ili ozljede, pogrebni troškovi se naknađuju iz od obveznog zdravstvenog osiguranja i obiteljska mirovina se isplaćuje iz obveznog mirovinskog osiguranja.

Autor: In Portal

 

Povezane vijesti