Samohrana sam majka s invaliditetom, a moj je sin upravo maturirao

PITANJE: S. R. (47) Samohrana sam majka s invaliditetom. Sin mi je maturirao ove godine, pa me interesira do kada se mora prijaviti na HZZO kako bi imao pravo na zdravstveno osiguranje.

 

Neće upisati fakultet, pa mi odgovorite mora li se odmah prijaviti na burzu rada? Postoji li mogućnost prijave na burzu elektroničkim putom, s obzirom na situaciju i moj strah od moguće zaraze koronavirusom?

ODGOVOR: Maturanti koji se ne upisuju na fakultete, imaju rok 90 dana nakon završetka školske godine (od 31.8.) da se jave Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) i reguliraju svoj status u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Rok za prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje jest 90 dana, no prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja mogu se ostvariti najviše 30 dana nakon završetka školske godine. Dopunsko zdravstveno osiguranje na teret državnog proračuna maturanti imaju do 31.8. (osim u slučaju da prije 31. kolovoza mijenjaju osnovu u obveznom zdravstvenom osiguranju, npr. zaposle se, tada im prestaje vrijediti polica DZO).

Redoviti studenti koji upišu akademsku godinu, s početkom akademske godine, a to je 1. listopada 2020. godine, stječu pravo na policu dopunskog zdravstvenog osiguranja ne teret državnog proračuna, također pod uvjetom da imaju utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju. Svi ostali dopunsko moraju platiti.

Prijava na burzu rada nije obavezna, no ako to želi učiniti radi traženja posla, prijava se vrši osobno ili putem e-kanala.

Za osobnu prijavu u evidenciju potrebni su sljedeći dokumenti: važeća osobna iskaznica izdana u RH, drugoj članici EGP-a ili Švicarsko (za državljane trećih zemalja putovnica ili boravišne iskaznice), potvrda o boravištu (ako se osoba prijavljuje izvan mjesta prebivališta navedenog na osobnoj iskaznici), svjedodžba o završenoj školi ili diplome, podatak o OIB-u. Navedeni dokumenti dostavljaju se na uvid.

Prilikom prijave putem e-kanala potrebno je priložiti digitalnu presliku (scan ili fotografiju): ispunjena prijavnica, identifikacijski dokument (važeće osobne iskaznice – prva i zadnja strana), potvrda o boravištu (ako se prijavljujete izvan mjesta prebivališta navedenog na osobnoj iskaznici), svjedodžbe o završenoj školi ili diplome. Navedene dokumente zajedno s ispunjenom Prijavnicom potrebno je elektroničkim putem proslijediti na e-mail adresu ureda prema mjestu prebivališta, što možete provjeriti na poveznici www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/regionalni-podrucni-uredi.php. Prilikom ispunjavanja prijave nije potreban vlastoručni potpis.

Osobe koje se prijavljuju elektroničkim putem, po pozivu službene osobe, obvezne su priložiti izvornik dokumentacije na uvid, te osobno potpisati obrazac za prijavu – Prijavnicu.

Autor: In Portal

 

Povezane vijesti