Kako i pod kojim uvjetima Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje može obustaviti isplatu invalidskih mirovina

PITANJE: V. P. (30) U invalidskoj sam mirovini, ali nemam još trajno rješenje. U proljeće, kada je počela ova ludnica s koronavirusom, dobio sam poziv za kontrolni pregled u vezi utvrđivanja invaliditeta, ali nisam se odazvao.

 

Planirao sam to rješavati kad se stanje smiri. Ostao sam šokiran kada mi ovaj mjesec nije sjela mirovina. Zvao sam HZMO, ali nisam dobio tražene informacije. Samo mi je rečeno da mi je mirovina obustavljena. Kako je to moguće? Ima li i u kojim slučajevima HZMO pravo obustaviti isplatu mirovine?

ODGOVOR: Mirovine i mirovinska primanja utvrđuju se u mjesečnoj svoti i isplaćuju se unatrag za svaki mjesec.
Obračunate mirovine dospijevaju na isplatu i isplaćuju se korisnicima prava na mirovinu jedanput mjesečno preko pošte na adresu korisnika ili preko banke u Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Dospjela primanja koja nisu isplaćena zbog okolnosti koje je uzrokovao korisnik mogu se isplatiti najviše za 12 mjeseci unatrag od dana podnošenja zahtjeva za isplatu.
U slučaju smrti korisnika mirovine, nasljednicima  se isplaćuju dospjela, a  neisplaćena mirovinska primanja,  i to cijela mirovina za mjesec u kojem je korisnik mirovine umro, pod uvjetom da nasljednici dostave mjerodavnoj područnoj službi/uredu HZMO-a koji je isplaćivao mirovinu rješenje o nasljeđivanju.
HZMO može obustaviti isplatu mirovine i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja ako korisnik ne dostavi podatak ili dokument koji HZMO zatraži, a koji se ne može pribaviti službenim putem (npr. potvrdu o životu, obavijest o promjeni adrese, OIB ili u slučaju ako se korisnik invalidske mirovine ne odazove na kontrolni pregled na koji je uredno pozvan  i drugo).

Autor: In Portal