Moj invaliditet poslodavci često navode kao razlog za otkaz, a pritom me ne bi ni prijavili na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

PITANJE: C. R. (26) Nemam puno godina, ali promijenio sam već nekoliko poslodavca. Uvijek mi na početku rada kažu da ih ne smeta moj invaliditet. Kasnije taj invaliditet navode kao razlog otkaza.

 

Tek nakon što prestanem raditi vidim da me neki nisu ni prijavili, a neki bi me prijavili na pola radnog vremena, minimalac ili tek mjesec dana. Neki bi čak odjavili tvrtku, pa ne bih ni znao da radim na crno. Kako ne bih to opet doživio, odgovorite mi koji su rokovi poslodavca za podnošenje prijave Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje?

ODGOVOR: Podatke o početku poslovanja, prestanku poslovanja i promjenama u poslovanju obveznika doprinosa u roku od 24 sata od početka ili prestanka poslovanja, odnosno na dan pravomoćnosti rješenja o upisu u odgovarajući registar ili brisanju u  odgovarajućem registru u roku od 24 sata od nastale promjene u poslovanju obveznika doprinosa.

Podatke o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu i s radnim odnosom izjednačenim osnovama osiguranja najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada kod poslodavca.

Podatke o prestanku osiguranja za osobe u radnom odnosu i s radnim odnosom izjednačenim osnovama osiguranja u roku od 24 sata od prestanka rada, odnosno prestanka radnog odnosa.

Podatke o promjenama tijekom osiguranja u roku od 24 sata od nastale promjene.

Podatke o početku i prestanku osiguranja za samostalne obveznike doprinosa u roku od 24 sata od pravomoćnosti rješenja o upisu u odgovarajući registar.

Podatke o invalidima rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju - na dan kada je rješenje o priznanju tog prava, odnosno o prestanku tog prava postalo izvršno.

Autor: In Portal

 

Povezane vijesti