Član sam male udruge osoba s invaliditetom kojoj sam predložio spajanje s prijateljskom udrugom

PITANJE: C.Z. (29) Član sam udruge osoba s invaliditetom koja ima malobrojno članstvo, nalazimo se u izoliranoj sredini i nemamo sredstva za bilo kakve aktivnosti.

 

Predložio sam da se spojimo s udrugom koja nam pomaže kada trebamo prijevoz za svoje članove i povremeno organiziramo zajednička druženja. Može li se to i kako se provodi pripajanje udruge? Postoji li kasnije, ako to ne bude dalo očekivane rezultate, mogućnost podjele i vraćanje u prvobitno stanje?

ODGOVOR: Pripajanje jedne ili više udruga drugoj upisuje se u registar udruga. Pripajanjem se, na temelju odluke o pripajanju, prenosi ukupna imovina jedne udruge drugoj. Na upis pripajanja odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o udrugama o upisu promjena u registar udruga.
Zahtjev za upis promjena podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge pripajatelja, a uz zahtjev se u istom tekstu prilažu i odluke o davanju suglasnosti za pripajanje, donesene od strane skupština udruga koje sudjeluju u pripajanju. Upisom pripajanja u registar udruga prestaje postojati pripojena udruga, a udruga pripajatelj nastavlja s radom pod nazivom pod kojim je upisana u registar udruga.

Spajanje je osnivanje nove udruge na koju prelazi ukupna imovina dviju ili više udruga koje se spajaju. Na postupak spajanja udruga odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o udrugama povezane s pripajanjem. Spajanjem prestaju postojati udruge koje su se spojile, a novonastala udruga smatra se novom udrugom na koju se odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona o udrugama povezane s registracijom udruge.

Udruga se može podijeliti na dvije ili više udruga. Na postupak podjele odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o udrugama koje se odnose na pripajanje udruge. Podijeljena udruga prestaje postojati, a na postupak upisa novonastalih udruga primjenjuju se odredbe Zakona o udrugama povezane s upisom u registar udruga. Udruge nastale podjelom odgovaraju solidarno za obveze podijeljene udruge.

Autor: In Portal

 

Povezane vijesti