Trebam li s udrugom osoba s invaliditetom sklopiti ugovor o volontiranju?

PITANJE: S.U. (24) Planiram se uključiti u rad udruge osoba s invaliditetom kroz volonterski rad. Interesira me imam li obvezu sklopiti ugovor o volontiranjus udrugom?

 

Što sadržava takav ugovor? Imam li kao volonter pravo na naknadu troškova prijevoza ili se to smatra imovinskom koristi?

ODGOVOR: Ugovor o volontiranju može se zaključiti usmeno, a na zahtjev volontera, organizator volontiranja dužan je izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru. Volonter i organizator volontiranja ugovaraju međusobna prava i obveze i specifičnosti potrebne za pojedinačnu volontersku aktivnost ili pružanje pojedine volonterske usluge.

Ugovor o volontiranju može uključivati prava, obveze te potpis i drugih ugovornih strana koje imaju posebne interese za specifični oblik volontiranja.

Primjer ugovora o volontiranju možete pronaći na portalu Hrvatskog centra za razvoj volonterstva.

Zaključivanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku obvezno je u slučajevima: volontiranja povezanog s povećanim rizicima za život i zdravlje volontera, volontiranja stranih državljana u Republici Hrvatskoj, volontiranja državljana Republike Hrvatske u inozemstvu, a koje organiziraju ili suorganiziraju organizatori volontiranja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, dugotrajnog volontiranja (dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida), volontiranja s djecom, osobama s invaliditetom, starim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, kad volonter to zahtijeva te u drugim slučajevima određenima Zakonom.

Bitni sastojci ugovora o volontiranju su podaci o: ugovornim stranama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu, mjestu volontiranja i vremenu trajanja volontiranja, volonterskim aktivnostima ili uslugama koje će obavljati, pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja, osobnoj sigurnosti volontera tijekom volontiranja u skladu s odredbama Zakona o volonterstvu, načinu osiguravanja ugovorenih prava volontera, načinima prestanka ugovora o volontiranju.

Volonter ne može volontiranje uvjetovati ispunjenjem nekog uvjeta (davanja, činjenja, propuštanja ili trpljenja) ili stjecanjem imovine, novčane nagrade ili koristi.

Novčanom nagradom ili imovinskom koristi za volontere ne smatraju se novčane naknade troškova volontiranja.

Autor: In Portal

 

Povezane vijesti