Brinem se za vlastitu egzistenciju ostane li mi jedino primanje osobna invalidnina

PITANJE: N. P. (29) Nakon što sam konačno prošle godine dobio posao mogao sam odseliti od roditelja i početi živjeti svoj život. Brinem se za vlastitu egzistenciju s obzirom na činjenicu da neću moći nastaviti samostalan život ostane li mi jedino primanje osobna invalidnina.

Osoba s invaliditetom

 

Zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa, zanima me ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad. U slučaju da moram u izolaciju kome se mogu obratiti za naknadu plaće?

ODGOVOR: U skladu s člankom 39. točkom 3.  Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) pravo na naknadu plaće, kao jedno od prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja uz pravo na zdravstvenu zaštitu, pripada osiguraniku u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja odnosno drugih okolnosti utvrđenih ZOZO-om, ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini (u daljnjem tekstu: izolacija) navodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje . Naknada plaće za vrijeme izolacije isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od prvog dana korištenja prava prema članku 41. stavku 1. ZOZO-a, temeljem Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad  koje osiguranik podnosi neposredno HZZO-u uz prilaganje Potvrde o plaći izdane od strane poslodavca i podatka o broju tekućeg računa.

Prema članku 55. stavku 2. točki 7. ZOZO-a za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti zbog izolacije osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće, s time da sukladno stavku 3. istoga članka ZOZO-a mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28 posto, odnosno ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.

Osiguranik kojem je od strane nadležnog epidemiologa utvrđena potreba izolacije, o čemu će HZZO zaprimiti obavijest, odmah se upućuje u izolaciju, a izabranog doktora je obvezan obavijestiti o tome telefonski ili putem maila.

Ako osiguranik vrijeme koje je obvezan provesti u izolaciji u dogovoru s poslodavcem organizira tako da posao obavlja od kuće ili na neki drugi način za koje vrijeme ne može ujedno ostvariti i pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a o istom se treba izjasniti izabranom doktoru koji mu u tom slučaju ne utvrđuje privremenu nesposobnost i ne izdaje Izvješće.

S obzirom na iznimnu situaciju uslijed koje je osiguranicima kojima je određena izolacija ograničeno kretanje zbog čega nisu u  mogućnost preuzeti Izvješće kod izabranog doktora te neposredno podnijeti zahtjev za naknadu plaće HZZO-u uz propisanu dokumentaciju, iznimno se daje mogućnost podnošenja zahtjeva elektronskim putem bez prilaganja Izvješća, a HZZO će podatke o otvorenoj privremenoj nesposobnosti po osnovi uzroka D0 - izolacija preuzeti putem CEZIH-a. Ako osiguranik nije u mogućnosti priložiti niti Potvrdu o plaći izdanu od poslodavca istu će HZZO od poslodavca zatražiti službenim putem.

Elektronski proslijeđen zahtjev osiguranika kojim traži naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti koja tereti sredstva HZZO-a obvezno mora sadržavati ime i prezime, OIB ili MBO (matični broj osigurane osobe), kontakt telefon te broj tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata naknade plaće.

E-mail adresa određena za podnošenje zahtjeva je izolacija@hzzo.hr i isključivo je namijenjena zaprimanju zahtjeva za naknadu plaće osiguranika kojima je utvrđena privremena nesposobnost zbog izolacije te se u slučaju dostavljanja podnesaka drugog sadržaja po istima neće postupati.

Autor: In Portal