Zakon o korištenju psa pomagača

PITANJE: F. P. (24) Član sam udruge slijepih osoba s invaliditetom. Postoji mogućnost da postanem korisnik psa pomagača.

Pas pomagač

 

U samostalnom kretanju i kroz razgovor sa slijepim prijateljima čuo sam za neugodne situacije od strane osoba koje ne znaju ili ne žele prihvatiti prava korisnika i samog psa pomagača. Odgovorite mi, molim, kako je zakonom definiran korisnik psa pomagača. Tko su psi pomagači? Tko ih odgaja? Gdje je dozvoljeno kretanje psa pomagača? Što su točno javni prostori i kako je u njima regulirano kretanje korisnika sa psom pomagačem?

ODGOVOR: Korisnik psa pomagača je odrasla poslovno sposobna osoba s invaliditetom ili osoba s kroničnom bolesti čija je funkcionalna sposobnost u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti smanjena, a osposobljena je za korištenje psa pomagača kao i dijete s teškoćama u razvoju te odrasla osoba s invaliditetom ili osoba s kroničnom bolesti lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova čija je funkcionalna sposobnost u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti smanjena, a koja aktivnosti sa psom pomagačem ili terapijskim psom provodi isključivo s voditeljem psa pomagača. Korisnik terapijskog psa je dijete s teškoćama u razvoju ili odrasla osoba s invaliditetom i/ili kroničnom bolesti uključena u individualne ili grupne terapijske i/ili rehabilitacijske postupke s terapijskim psom

Pas pomagač je pas koji je školovan za pomoć u zadovoljenju svakodnevnih individualnih potreba korisnika, čije potrebe proizlaze iz smanjenja funkcionalne sposobnosti u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti kao i situacija opasnih za život.

Terapijski pas je školovani pas koji je uključen u individualni ili grupni rad s korisnikom terapijskog psa u svrhu postizanja unaprijed definiranih ciljeva terapijskog i/ili rehabilitacijskog postupka.

Voditelj psa pomagača je punoljetna osoba osposobljena za korištenje psa pomagača koja je uz suglasnost korisnika ili njegova zakonskog zastupnika preuzela ulogu voditelja psa pomagača i koja provodi aktivnosti s korisnikom psa pomagača i psom pomagačem sukladno potrebama korisnika psa pomagača.

Stručni voditelj terapijskog psa je stručna osoba osposobljena za rad s terapijskim psom koja provodi terapijski i/ili rehabilitacijski postupak s korisnikom terapijskog psa i terapijskim psom u okviru djelokruga svoje struke radi postizanja unaprijed definiranih ciljeva terapijskog i/ili rehabilitacijskog postupka.

Voditelj terapijskog psa je osoba osposobljena za rad s terapijskim psom koja isključivo u suradnji sa stručnom osobom provodi aktivnosti s korisnikom terapijskog psa u skladu s njegovim potrebama.

Stručna osoba je osoba koja procjenjuje potrebe korisnika terapijskog psa, planira i provodi terapijski i/ili rehabilitacijski postupak s korisnikom terapijskog psa u okviru djelokruga svoje struke u suradnji s voditeljem terapijskog psa.

Trener psa pomagača ili terapijskog psa je osoba koja provodi školovanje psa za psa pomagača i terapijskog psa.

Radni instruktor psa pomagača i terapijskog psa je osoba koja provodi školovanje psa za psa pomagača i terapijskog psa, osposobljavanje kandidata za korisnika psa pomagača i kandidata za voditelja psa pomagača i terapijskog psa.

Socijalizator psa pomagača ili terapijskog psa je poslovno sposobna osoba koja provodi aktivnosti sa psom radi njegove prilagodbe uvjetima u kojima živi čovjek.

Javni prostor je zatvoreni prostor namijenjen skupnom boravku ljudi, a obuhvaća prostore u građevinama u kojima se obavljaju djelatnosti iz područja zdravstva, zaštite djece, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, trgovine, sporta i rekreacije, ugostiteljstva i turizma, kulture i umjetnosti, prometa, uključujući čekaonice, prostorije za sastanke, sve dvorane za okupljanje ljudi, gledališta, javna prometna sredstva, dizala, kabine žičara, javne zahode te otvorene prostore namijenjene održavanju kazališnih predstava i kinopredstava.

Javni prijevoz je prijevoz koji je pod istim uvjetima dostupan svim korisnicima prijevoznih usluga te uključuje prijevoz vlakom, tramvajem, uspinjačom, žičarom, autobusom, taksijem, brodom, avionom i drugim prometnim sredstvima.

Korisnik psa pomagača, kandidat za korištenje psa pomagača, voditelj psa pomagača, kandidat za voditelja psa pomagača, socijalizator psa pomagača i radni instruktor sa psom pomagačem imaju pravo pristupa i boravka u javnom prostoru, pravo korištenja javnog prijevoza bez plaćanja vozne karte za psa pomagača te pravo zadržavanja u prostoru predviđenom za putnike. Korisnik psa pomagača sa psom pomagačem ima pravo pristupa i boravka na radnom mjestu, u zdravstvenoj, odgojno-obrazovnoj i znanstvenoj ustanovi te vjerskom objektu. Korisnik psa pomagača i voditelj psa pomagača imaju pravo sa psom pomagačem sudjelovati na priredbama u kulturi, zabavi i sportu bez plaćanja ulaznice za psa pomagača.

Autor: In Portal

 

Povezane vijesti