Kome se obratiti za ostvarivanje prava nakon utvrđenog invaliditeta

PITANJE: V. Š. (33) Vratio sam se s operacije koja nije dala očekivane rezultate. Liječnik mi kaže da imam pravo na pokretanje postupka za invalidsku mirovinu. S obzirom na moje stanje to ću i učiniti.

Osoba s invaliditetom

 

No, zanima me trebam li proći vještačenje u Zavodu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom? Ne znam ni kome se obratiti za utvrđivanje postotka invaliditeta. Hoću li imati pravo na osobnu invalidninu s obzirom na to da sam ovisan o tuđoj pomoći?

ODGOVOR: U Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom provodi se vještačenje sukladno Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14 i 95/15) kojim je propisano:

vještačenje je utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe.

Vještačenje se provodi u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata te u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta pri ostvarivanju prava u sustavu obrazovanja, kao i u svrhu ostvarivanja prava u drugim područjima u kojima se prava ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja kada je to propisano ovim Zakonom ili posebnim propisom.

Vještačenje se provodi na zahtjev nadležnog tijela koje odlučuje o pravima u ranije navedenim područjima, a za ostvarivanje kojih je potreban nalaz i mišljenje tijela vještačenja.

Vještačenje obavljaju Vijeća vještaka/Vijeća viših vještaka: doktori medicine, socijalni radnici, psiholozi, stručnjaci edukacijsko rehabilitacijskog profila i pedagozi.

Ovisno o postupcima za ostvarivanje prava, potrebno je obratiti se u sljedeće institucije:

U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje podnose se zahtjevi za: utvrđivanje radne sposobnosti, utvrđivanje postotka oštećenja organizma/tjelesnog oštećenja, za znak pristupačnosti i cestarinu, utvrđivanje prava na staž s produljenim trajanjem, uvećani dječji doplatak.

U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje podnose se zahtjevi:

za ostvarivanje prava na dopust ili rad u polovici punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju i prijenos prava iz Zakona o potporama na jednog roditelja.

U Centru za socijalnu skrb podnose se zahtjevi za ostvarivanje prava na:

osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu (puni i smanjeni opseg), status roditelja njegovatelja/Status njegovatelja, naknada do zaposlenja, socijalne usluge (pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja – integracija, boravak, smještaj, organizirano stanovanje)

U Uredima državne uprave podnose se zahtjevi za ostvarivanje prava na:

zdravstvenu zaštitu, prava prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama rata (RVI, znak pristupačnosti, stupanj ortopedskog dodatka, uzrok smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, potreba njege i pomoći druge osobe…).

Autor: In Portal