Kao žena s invaliditetom u braku sam izložena brutalnom nasilju

PITANJE: V. B. (29) U braku sam četiri godine i imam kćer od tri godine. Kada sam upoznala supruga mislila sam da sam najsretnija žena na svijetu i da će moj život konačno dobiti pravi i puni smisao

Bila sam jedno petero djece i rođena s tjelesnom manom. Često su mi se rugali kao djetetu zbog toga i to je dodatni razlog da sam nakon upoznavanja mog budućeg supruga koji me prihvatio takvu kakva jesam jako brzo pristala na brak. Prva godina bila je lijepa, oboje smo željeli dijete i bili sretni kad sam zatrudnjela. Trudnoća i porod, povratak kući, idealna obitelj. Do trenutka kada sam dobila prvi udarac, nakon kojeg sam šokirana plakala cijelu noć pitajući se zašto? Nije stalo na tom jednom putu, nastavilo se, svaki put kad bi se ponovilo on mi je govorio da sam ja kriva jer ga živciram i izazivam njegov bijes. Ne mogu više živjeti u strahu, mislim da ne smijem to dozvoliti i zbog svoje malene. Pokušala sam otići, ali on bi me tada zadržao i prijetio mi oduzimanjem kćerke. Navodi da nikada neće odustati od našeg braka i slijedit će me kud god da odem. Kome da se obratim za pomoć? Postoji li način da zaštitim sebe i svoje dijete?

ODGOVOR: Poštovana V.B.,

Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji propisano je što je nasilje u obitelji. Nasilje u obitelji je svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, a osobito:
– tjelesno nasilje, odnosno primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili nije,
– tjelesno kažnjavanje i drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci u odgojne svrhe,Lea Puljčan, Pravna klinika u Zagrebu
– psihičko nasilje, odnosno primjena psihičke prisile koja je prouzročila osjećaj straha, ugroženosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva, verbalno nasilje, verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima ili na drugi način grubo verbalno uznemiravanje, uhođenje ili uznemiravanje preko svih sredstava za komuniciranje ili preko elektroničkih i tiskanih medija ili na drugi način ili komuniciranja s trećim osobama, protupravna izolacija ili ugrožavanje slobode kretanja (u daljnjem tekstu: uhođenje i uznemiravanje),
– spolno nasilje, odnosno spolno uznemiravanje,
– ekonomsko nasilje pod kojim se podrazumijeva oštećenje ili uništenje osobne i zajedničke imovine ili zabrana ili onemogućavanje korištenja osobne i zajedničke imovine ili pokušaj da se to učini te oduzimanje prava ili zabrana raspolaganja osobnim prihodima ili imovinom stečenom osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja ili rada, prisiljavanje na ekonomsku ovisnost, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i skrb o djeci ili drugim uzdržavanim članovima zajedničkog kućanstva.
Ako ste žrtva nasilja u obitelji, možete se obratiti nadležnom centru za socijalnu skrb tijekom radnog vremena. Slučajeve obiteljskog nasilja možete prijaviti osobnim dolaskom u najbližu policijsku postaju ili pozivom na telefon 192 koji je dostupan tijekom cijelog dana. Sva nadležna tijela koja poduzimaju radnje vezane uz nasilje postupat će hitno. Navedeni su Vam kontakti ustanova, organizacija i ostalih institucija koje pružaju pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja u obitelji te im se slobodno možete obratiti.

1.Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Adresa: Preobraženska 4/1, 10000 Zagreb
Tel: 01/4848-100
2.Ured pravobranitelja/ice za djecu
Mila Jelavić, pravobraniteljica za djecu
Adresa: Teslina 10, 10000 Zagreb
Tel: 01/4929-669, 01/4921-278
3.Autonomna ženska kuća Zagreb
– žene protiv nasilja nad ženama –
Adresa: p.p. 19, 10001 Zagreb
Savjetovalište: 0800 55 44
Autonomna ženska kuća Zagreb (AŽKZ) provodi: obrazovne programe za ženske skupine i institucije na temu nasilja nad ženama u obitelji; istraživanja na temu nasilja u obitelji; praćenje zakona koji se tiču nasilja nad ženama; javne kampanje i izdavanje publikacija na temu nasilja nad  ženama.
U okviru AŽKZ i Centra za žene žrtve rata djeluje Savjetovalište. Savjetovanje se odvija prema dogovoru ili putem besplatnog telefona 0800 55 44, radnim danom od 10.00 do 17.00 sati.Smještaj se može osigurati dogovorom putem telefona Savjetovališta
4. Ženska pomoć sada
SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja
Adresa: p.p. 992, 10001 Zagreb
Tel: 01/4655-222
SOS telefon dostupan je svaki dan od 00.00 do 24.00 sata.
Ženska pomoć sada je nevladina i neprofitna organizacija civilnog društva osnovana 03. ožujka 1988. sa ciljem promicanja ženskih ljudskih prava te pružanjem zaštite, pomoći i podrške ženama i djeci žrtvama nasilja. Udruga provodi tri osnovna programa:
a) SOS linija za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji koja je dostupna 24 sata 01/4655-222
b) Savjetovalište za žrtve nasilja, psihološko, pravno i socijalno
c) Smještaj za žene i djecu žrtve nasilja u PRIHVATNI CENTAR na tajnoj adresi
5. Caritasova kuća za žrtve obiteljskog nasilja
Adresa: Selska 165, 10000 Zagreb
Tel: 01/3668-824
Korisnici ove kuće - majke i djeca, žrtve obiteljskog nasilja u obitelji – primaju se isključivo posredovanjem centara za socijalnu skrb. Nerijetko je riječ o ženama koje zbog nesređenog obiteljskog života i zlostavljanja, imaju brojnih poteškoća te su im potrebni različiti oblici stručne pomoći. Tako psiholog primjenjuje strategije efikasnog komuniciranja i emocionalnog jačanja žrtava, obiteljski savjetnik osim što savjetuje majke i djecu, često kroz igru osmišljava kreativne radionice, sudjeluje u organiziranju njihovog slobodnog vremena, a socijalni radnik nastoji upoznati žrtve s njihovim pravima te mogućnostima ostvarenja, provodi grupni i individualni rad te među ostalim, surađuje s različitim ustanovama s područja zdravstva, odgoja i obrazovanja, sudstvom i sl. Djecu se nastoji uključiti u redovno pohađanje škole, a sve majke u obavljanje svakodnevnih kućanskih poslova i skrb za djecu te u lokalnu zajednicu u cijelosti, do povratka u obitelj ili osamostaljivanja i prestanka smještaja. Za vrijeme boravka u ovoj kući, korisnicima se osim navedenog pruža i duhovna skrb.
U kuću na smještaj dolaze majke iz svih krajeva Republike Hrvatske, a od otvorenja do danas u njoj je bilo smješteno oko 500 osoba. Potreba za ovim oblikom pružanja skrbi izuzetno je velika, kuća je kontinuirano popunjena i radi punim kapacitetom.
6. B.a.B.e. – Budi aktivna, Budi emancipirana
Grupa za ženska ljudska prava
Adresa: Selska cesta 112a, 10000 Zagreb
Tel: 01/4663-666
SOS telefon: 0800 200 144
Grupa provodi pravno telefonsko savjetovanje i praćenje zakona.
Putem SOS telefona radnim danom od 9.00 do 19.00 sati može se dobiti savjet aktivistica udruge, a utorkom i četvrtkom od 17.00 do 19.00 te srijedom od 10.00 do 12.00 sati pravni savjeti.

Lea Puljčan, Pravna klinika u Zagrebu