Kako osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo na prehranu u pučkoj kuhinji

PITANJE: A. M. (26) Javljam se zabrinuta za svoju susjedu koja je u invalidskoj mirovini. Teško pokriva troškove režija i sve ostalo što treba. I sama živim od invalidnine i ne mogu joj puno pomoći.

Žena s invaliditetom

 

Ponekad podijelim svoj ručak s njom, ali ne mogu redovito kuhati i za nju. Kod nje je situacija zabrinjavajuća -  nakon što plati sve račune ostane joj premalo da bi se mogla normalno prehraniti cijeli mjesec. Postoji li mogućnost da se hrani u pučkoj kuhinji s obzirom na to da prima mirovinu? Tko i kako može ostvariti to pravo? Živimo u Zagrebu.

ODGOVOR: U Gradu Zagrebu u okviru Ustanove 'Dobri dom' osigurano je ostvarivanje prava na Prehranu u pučkoj kuhinji putem četiri pučke blagovaonice (Poslovne jedinice).

Prehrana u pučkim blagovaonicama organizira se svakodnevnom pripremom i podjelom ručka.

Pravo na Prehranu u pučkoj kuhinji imaju: korisnici stalne pomoći i jednokratnih pomoći dok za to postoji prijeka potreba sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, samohrani roditelj jednog ili više maloljetne djece, ako je: korisnik stalne pomoći i korisnik jednokratne pomoći dok za to postoji prijeka potreba, privremeno se može odobriti pravo na prehranu u pučkoj kuhinji i osobama bez hrvatskog državljanstva koji imaju stalni boravak u Republici Hrvatskoj, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima su se našle.

Ostvarivanje ovog prava može se realizirati putem Centra za socijalnu skrb Zagreb - područnog Ureda prema mjestu prebivališta koji izdaje Uvjerenje za prehranu u Pučkoj kuhinji, te izdavanjem socijalne iskaznice od strane Odjela za socijalnu skrb Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom - Nova Cesta 1. Navedena prava ostvaruju se temeljem važeće Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba.

Lokacije kroz koje se provodi djelatnost Ustanove Dobri dom Grada Zagreba:

PJ Blagovaonica Branimirova, Kneza Branimira 35,

PJ Blagovaonica Cerska, Cerska 3,

PJ Blagovaonica Alfirevićeva, Alfirevićeva 6,

PJ Termički blok-blagovaonica Kosnica, Domovinska ulica 10, Velika Kosnica, koji uključuje pripremu obroka i Pučku blagovaonicu namijenjenu za korisnike prenoćišta Gradskog društva Crvenog križa Grada Zagreba.

Autor: In Portal