Muzej za umjetnost i obrt: Kreativne radionice za osobe s invaliditetom

Prisnom komunikacijom, uvažavanjem dobne, kulturne, obrazovne, emocionalne i druge različitosti svoje publike, ovaj muzej postaje mjesto na kojem se posjetitelj osjeća aktivnim sudionikom kulturnog života naše sredine

U Muzeju za umjetnost i obrt redovito se odvijaju edukativni programi namijenjeni i prilagođeni osobama s invaliditetom različitih stupnjeva i kategorija, mladeži s teškoćama u razvoju, pacijente bolnica, štićenike domova, osobe treće životne dobi. Programi i izložbe osmišljeni kako za grupne tako i za pojedinačne ili obiteljske posjete. Grupni posjeti najčešće obuhvaćaju vodstvo i radionicu. Pojedinačne Foto Marko Lukunic/PIXSELLposjete muzejski pedagog osmišljava prema željama posjetitelja nastojeći, što je moguće više, integrirati osobe s invaliditetom u kreativne radionice koje Muzej priređuje za građanstvo. Time, osim što potiče socijalnu integraciju za osobe s invaliditetom, senzibilizira javnost za prihvaćanje različitosti. Muzejski pedagog posjećuje ustanove čiji pacijenti ne mogu doći do Muzeja i tamo održava kreativne radionice. Radovi nastali u radionicama redovito se izlažu, što dodatno doprinosi afirmaciji i stjecanju samopouzdanja osoba s poteškoćama.

Misija muzeja u odnosu prema OSI

U travnju 2013. Muzej će održati tematsku radionicu 'Nakladnički izazovi za muzeje – publikacije za osobe s invaliditetom'.  Potrebna znanja za pripremu muzejskih publikacija za osobe s invaliditetom muzejski djelatnici ne stječu ni formalnim obrazovanjem niti radom u muzeju. Ta će dodatna specijalistička znanja muzejski djelatnici imati mogućnost steći na radionicama koje će voditi vrsni predmetni stručnjaci koji su svojim radom realizirali zapažena muzejska ostvarenja.
Uvodni dio radionice biti će posvećen određivanju svrhe i namjene muzejskih publikacija za osobe s invaliditetom, upoznavanju međunarodnih deklaracija i standarda te teorijskog aspekta muzeološkog promišljanja uloge i misije muzeja u odnosu na osobe s invaliditetom. Drugi će dio radionice predstavljati pojedine primjere iz muzejske prakse na kojima će se polaznici upoznati s vrstama i oblicima publikacija za osobe s invaliditetom (tekstualni, auditivni i taktilni materijal), njihovim sadržajnim i formalnim elementima. Obradit će se pitanja izrade publikacije na Brailleovom pismu i uvećanom tisku, upoznati elementi multisenzorskih vodiča, karakteristike zvučnih knjiga, načini i mogućnosti korištenja računalne tehnologije te digitalnih zapisa i sintetskoga govora.

Bogata povijest muzeja

Prisnom komunikacijom, uvažavanjem dobne, kulturne, obrazovne, emocionalne i druge različitosti svoje publike ovaj muzej postaje mjesto na kojem se posjetitelj osjeća aktivnim sudionikom kulturnog života naše sredine.
Muzej za umjetnost i obrt  osnovan je 1. veljače 1880. godine kao jedna od prvih institucija te vrste u Europi. Utemeljen je na inicijativu Društva umjetnika i njegovog tadašnjeg predsjednika Izidora Kršnjavija s namjerom da se stvori “zbirka uzoraka za majstore obrtnike i umjetnike koji treba da ponovo unaprijede proizvodnju predmeta svakodnevne upotrebe“. Osnovna nit njegova djelovanja bila je prvenstveno upravljena u smjeru očuvanja tradicionalnih vrijednosti narodnog obrta, ali i stvaranje nove estetičke kulture građanskog sloja. U tu svrhu, 1882. godine uz Muzej je osnovana i Obrtna škola, današnja Škola za primijenjenu umjetnost i dizajn. Raspolažući s najvećim i najbogatijim fundusom u Hrvatskoj ovaj muzej čuva predmete lijepih i primijenjenih umjetnosti u vremenskom rasponu od 14. do 20. stoljeća. Unutar zbirki namještaja, metala, tekstila i modnog pribora, keramike, stakla, slikarstva, kiparstva, satova, fotografije i fotografske opreme, muzičkih instrumenata, grafičkog i industrijskog dizajna, arhitekture, bjelokosti, tiskarstva i knjigoveštva, oslikane i tiskane kože, devocionalija, pribora za pušenje i igračaka, nalazi se više od 100.000 predmeta.

Piše Božica Ravlić