Provođenja fizikalne terapije u kući osigurane osobe s invaliditetom

PITANJE: N. Z. (47) Živim s mamom koja je imala moždani udar. Nakon bolničkog liječenja otišla je na rehabilitaciju s koje se vratila i sada ne znamo što dalje. U otpusnom pismu je navedeno da nastavi s fizikalnom terapijom kod kuće.

Fizikalna terapija

 

Kako i koji je postupak? Možete li mi odgovoriti koja je procedura kod provođenja fizikalne terapije u kući osigurane osobe s invaliditetom? S obzirom na to da sam razgovarala s prijateljem s invaliditetom, on mi kaže da pazim tko će i koliko vježbati s mamom.

Stoga me zanima mogu li tražiti drugog terapeuta u slučaju da nisam zadovoljna s radom onog koji će doći vježbati s mamom? Koje uputnice trebam i kod koga ih podići?
ODGOVOR:
Postupanje kod provođenja fizikalne terapije u kući osigurane osobe je sljedeće: Izabrani doktor izdaje uputnicu A1/A2 za konzilijarno mišljenje doktora specijaliste fizijatra koji u specijalističkom nalazu preporučuje vrstu i količinu postupaka fizikalne terapije.

Uputnica za liječničko povjerenstvo koje odobrava fizikalnu terapiju u kući (odobrava se vrsta, količina i ritam provođenja fizikalne terapije). Izabrani doktor izdaje uputnicu D1 za provođenje terapije po odobrenju liječničkog povjerenstva.

Po završetku odobrenog ciklusa, ako ocijeni potrebnim, izabrani doktor izdaje A2 za kontrolu doktora specijaliste fizijatra. Ako doktor specijalista predloži nastavak terapije potrebno je novo odobrenje liječničkog povjerenstva. 

Nakon novog odobrenja liječničkog povjerenstva terapija se nastavlja provoditi na već izdanu D1 uputnicu koja vrijedi do maksimalno 365 dana , a na osobnom računu se kao način prijema navodi šifra 4 – nastavno liječenje. U slučaju promjene ustanove koja obavlja fizikalnu terapiju u kući izdaje se nova D1 uputnica.

Autor: In Portal

 

Povezane vijesti