Bojim se za svog partnera koji ima tjelesni invaliditet, a nalazi se u zatvoru

PITANJE: P. T. (24) Molitva mi je cijeli život pružala utjehu, mir i snagu da nastavim dalje u teškim situacijama. U ovo vrijeme, kada smo svi pomalo izgubljeni iz straha za sebe i svoje bližnje, posebno se bojim za svog partnera koji ima tjelesni invaliditet, a nalazi se u zatvoru.

Zatvor, ilustracija

 

Ja sam sama i teško se snalazim bez njega, jer i sama imam invaliditet koji me ograničava u puno stvari. Stalno se molim za njega i jedva čekam njegov povratak. Brinem se za njegovo zdravlje, pa vas molim odgovore na moja pitanja. Imaju li zatvorenici pravo na vjeroispovijest, jer mislim da bi mu vjera pomogla u vremenu koje mu je preostalo u služenju kazne? Na koji način se pruža zdravstvena zaštita zatvorenicima?

ODGOVOR: Zdravstvena se zaštita zatvorenicima pruža u ambulantama kaznionica i zatvora, a kad je potrebno radi liječničkih pregleda ili bolničkog liječenja zatvorenike se upućuje u Zatvorsku bolnicu u Zagrebu. U slučajevima hitnosti ili nemogućnosti obavljanja pregleda ili liječenja unutar zatvorskog sustava, upućuje ih se u zdravstvene ustanove u javnome zdravstvu.
Razina skrbi, mjere i aktivnosti zdravstvene zaštite kvalitetom i opsegom usklađena je sa propisima u javnom zdravstvu za osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Zatvorenicima se propisuju lijekovi s osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Zatvorenici imaju pravo na vjeroispovijedanje koristeći vlastitu vjersku literaturu i stvari za religijsku uporabu, a također imaju pravo kontaktirati s vjerskim službenikom svoje vjerske zajednice.
Vjeroispovijedanje i dušobrižništvo za najzastupljenije vjerske zajednice uređeno je sporazumima o dušobrižništvu koje pojedina vjerska zajednica potpisuje s Vladom RH na temelju međunarodnih ugovora i Zakona o izvršavanju kazne zatvora (ovakav sporazum za sada postoji za zatvorenike i maloljetnike katoličke, pravoslavne i muslimanske vjeroispovijesti).

Autor: In Portal