Imam li, s obzirom da sam osoba s invaliditetom, kakve povlastice kao vlasnik automobila?

PITANJE: M. S. (37) Zbog rizika povezanih s korištenjem javnog prijevoza u doba korone, razmišljam o kupnji osobnog automobila. S obzirom da koristim invalidska kolica, automobil će mi puno značiti i u međugradskom prijevozu, s obzirom da volim putovati.

Osoba s invaliditetom, automobil

 

Poznanici mi daju različite savjete, ali mi malo tko zna reći imam li kakva prava i povlastice kao vlasnik automobila koji ima invaliditet. Molim vas, pomozite.

ODGOVOR: Ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog vozila i oslobađanje od plaćanja cestarina za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i slično), propisano je odredbama Zakona o cestama.

Osobe s 80 posto ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60 ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu (ili koji koriste temeljem ugovora o leasingu).

Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade osoba s invaliditetom ostvaruje prilikom registracije vozila u stanicama za tehnički pregled, kada dostavlja presliku rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Tako će iznos računa za registraciju biti umanjen za iznos godišnje naknade koji se utvrđuje prema radnom obujmu motora automobila u kubičnim centimetrima.

Osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80 posto ili više postotaka, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata sa 100 posto tjelesnog oštećenja, te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100 posto, ne plaćaju cestarinu za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste temeljem ugovora o leasingu.

Pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom ostvaruje se samo uz predočenje SMART kartice (koju, na zahtjev osobe s invaliditetom, a temeljem rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, izdaju Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.) i to isključivo kada osoba s invaliditetom upravlja ili je putnik u osobnom automobilu koji ima u vlasništvu ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu.

Zahtjev za izdavanje SMART kartice podnosi se osobno ili poštom na adresu: Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., Jadranska avenija 6, 10250 Lučko.

Pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine osobe s invaliditetom ostvaruju na temelju rješenja, koje u upravnom postupku donosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kojem se podnosi pisani zahtjev putem obrasca. Obrazac možete preuzeti sa stranica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Zahtjev s priloženom dokumentacijom podnosi se osobno ili preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.

Zahtjev za izdavanjem rješenja ne mora se podnositi svake godine, jer jednom izdano rješenje je važeće sve dok se ne promijene okolnosti vezane za stupanj tjelesnog oštećenja ili vlasništvo vozila. U takvim slučajevima, podnosi se zahtjev s prilozima kao i prilikom prvobitnog podnošenja zahtjeva, ali s dokumentacijom o novonastalim okolnostima (npr. recentna preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, prometna dozvola za novog vozila i sl.).

Osoba s invaliditetom mora obavijestiti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje spomenutih prava, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Sve informacije mogu se dobiti na info telefonu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 01/6169-445, svakim radnim danom od 13 do 14 sati.

Autor: In Portal

 

Povezane vijesti