Kao osoba s blažim invaliditetom zakinut sam za pravo na znak pristupačnosti

PITANJE: M. V. (32) Poštovani, živim u jednom manjem mjestu na području Zagrebačke županije, ali sam zbog sve lošijeg zdravstvenog stanja prisiljen često odlaziti na liječničke preglede u Zagreb. U tu svrhu koristim osobni automobil jer je gradski prijevoz u mom kraju rijedak i prilično nepouzdan.

Znak pristupačnosti

 

Poznato je kakav kaos vlada u središtu metropole kada je riječ o parkirnim mjestima, za mene umijeće predstavlja parkirati automobil blizu ambulante mog liječnika. No, parkirna mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom uglavnom su prazna, a ja tu ne mogu parkirati vozilo jer sam zakinut za pravo na znak pristupačnosti. Na posljednjem vještačenju utvrđeno mi je 60-postotno tjelesno oštećenje i rečeno mi je da kao takav pravo na znak pristupačnosti nemam. Mislim da je riječ o diskriminatornoj odluci jer, opet napominjem, moje se zdravstveno stanje svakim danom pogoršava i znak pristupačnosti postao mi je iznimno važan.

Na novo vještačenje trenutačno ne mogu zbog epidemioloških mjera, ne želim se zaraziti, no vjerujem da sam danas već postao osoba sa stopostotnim invaliditetom i da mi pripada pravo na znak pristupačnosti. Kome da se žalim, imam li ikakvih izgleda dobiti taj znak bez da ponovno idem na vještačenje invaliditeta?

ODGOVOR: Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena, objavljeno je na Središnjem državnom portalu (gov.hr).

Znak pristupačnosti važi u slučaju kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto, ili ako se osoba s invaliditetom nalazi u vozilu. Pravo na znak pristupačnosti također ima i vozilo udruge osoba s invaliditetom.
Vozila osoba s invaliditetom, kao i vozila udruge osoba s invaliditetom, mogu biti obilježena međunarodnim znakom invalida, a pravo na parkiranje mogu ostvariti samo na temelju  rješenje o znaku pristupačnosti koju izdaje nadležno tijelo na ime osobe s invaliditetom (sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto), odnosno udruge osoba s invaliditetom za razdoblje od pet godina, uz predočenje znaka pristupačnosti.
Osobe s invaliditetom podnose zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti uredu državne uprave u županiji nadležnom za promet, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za promet. Uz zahtjev prilažu nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Udruga osoba s invaliditetom uz zahtjev prilaže rješenje o registraciji i dokaz da su njeni članovi osobe s invaliditetom sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto.
Za pravnu osobu koja izda znak osobi koja za to ne ispunjava uvjete, kao i za odgovornu osobu u pravnoj osobi te u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisane su novčane kazne.
Prava koja proizlaze iz znaka pristupačnosti ne smije koristiti osoba bez invaliditeta.
Za fizičke osobe koje svoj znak pristupačnosti ustupe na korištenje ili ga same koriste suprotno propisanom propisane su kazne. Fizičkoj osobi koja se dva ili više puta pravomoćno kazni za navedene prekršaje privremeno se oduzima znak pristupačnosti na rok od dvije godine.
Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, a ako učini takav prekršaj kaznit će se sa 700 kuna novčane kazne. Policijski službenik ili službenik jedinice lokalne samouprave naredbom će odrediti da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na  mjestu rezerviranom za zaustavljanje i parkiranje vozila osoba s invaliditetom.
Policijski službenici na terenu nadziru nepropisnu uporabu znaka pristupačnosti te kontinuirano obilaze parkirališna mjesta namijenjena za vozila osoba s invaliditetom i sankcioniraju sva neoznačena i nepropisno parkirana vozila na takvim mjestima.

Popis Ureda državne uprave u županijama možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave (uprava.gov.hr), a kontakte Gradskog ureda za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet Grada Zagreba, na njihovim službenim stranicama (zagreb.hr/gradski-ured-za-prostorno-uredjenje-izgradnju-grad/829).
Autor: In Portal

 

Povezane vijesti