Psihosocijalna podrška za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u ova krizna vremena

PITANJE: R. V.  (34) Poštovani, na vašem portalu često čitam o slučajevima diskriminacije na osnovu invaliditeta. Pišete i o brojnim pravima koje osobe s invaliditetom ostvaruju u našem društvu, a mene interesira pravo na psihosocijalnu podršku.

Osobe s invaliditetom

 

Živim u sretnom braku sa suprugom koji, za razliku od mene koja imam stopostotni invaliditet, nije osoba s invaliditetom, no u posljednje vrijeme, koje obilježava ova pandemija i potresi, postali smo tjeskobni, a i naše su svađe učestalije. Mislim da nam treba neka vrsta podrške i stručne pomoći kako bismo prebrodili ovu bračnu krizu u kojoj se trenutačno nalazimo. Kome da seobratimo za pomoć?

ODGOVOR: Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika, a može se pružati individualno i u grupi.
 
Usluga se priznaje djetetu s teškoćama u razvoju, odrasloj osobi s invaliditetom, ovisniku, žrtvi obiteljskog nasilja te svim drugim osobama u potrebi, prema procjeni stručnog tima nadležnog centra za socijalnu skrb.
Uslugu mogu pružati domovi socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici koji pružaju socijalne usluge.
 
Podrška se pruža u obitelji korisnika odnosno udomiteljskoj obitelji ili kod pružatelja usluga (domovi socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici koji pružaju socijalne usluge).
Psihosocijalna podrška traje:

- u obitelji korisnika ili udomiteljskoj obitelji do pet sati tjedno,
- kod pružatelja usluga do 12 sati tjedno, od čega najviše šest sati individualno, a ostalo u grupi,
- djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno odrasloj osobi s invaliditetom iz jednoroditeljske obitelji čijem je roditelju priznato pravo na status roditelja njegovatelja usluga se može priznati u obitelji korisnika do pet sati tjedno, a kod pružatelja usluga do 18 sati tjedno, od čega najviše šest sati individualno, a ostalo u grupi.

  Centar za socijalnu skrb priznaje pravo na uslugu na temelju prethodno pribavljenog mišljenja pružatelja usluga o vrsti, trajanju i učestalosti usluge.

Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Autor: In Portal

 

Povezane vijesti