Kako mogu promijeniti liječnicu opće prakse koja odbija učiti o mom invaliditetu?

PITANJE: V.P. (53) U mom domu zdravlja već nekoliko godina radi nova liječnica. Od početka mi se nije svidjela, no odlučila sam joj dati šansu. Nažalost, to je bila pogreška.

Osoba kod liječnika, ilustracija.

 

Naime, otkad imam problema specifičnih za moj invaliditet, pokazala je nestručnost koja bi mi mogla ozbiljno narušiti zdravlje. Imam li pravo promijeniti liječnika opće prakse i kako to učiniti?

ODGOVOR: Izabranog doktora (opće i dentalne medicine, ginekologa ili pedijatra) možete redovitim putem promijeniti nakon isteka godine dana od zadnjeg izbora.

Unutar tog roka pravo na promjenu doktora imate samo iz određenih razloga: ako ste promijenili mjesto stanovanja; ako namjeravate izbivati dulje od tri mjeseca iz mjesta stanovanja; ako je vaš izabrani doktor prestao s radom, promijenio sjedište ordinacije ili prestao biti ugovorni doktor Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO); ako vaš izabrani doktor u skrbi ima više osiguranih osoba od propisanog maksimuma; ako je između vas i izabranog doktora nastao poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuje daljnje liječenje.

Razlog promjene trebate naznačiti u obrascu Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora koju možete preuzeti u ordinaciji svog doktora ili ovdje.

Ako ste kao razlog naveli poremećaj međusobnih odnosa, valjanost vašeg zahtjeva za promjenu izabranog doktora ispitat će posebno povjerenstvo. Članove povjerenstva u tom slučaju imenuje voditelj regionalnog ureda, odnosno područne službe HZZO-a u mjestu vašeg stanovanja.

Osigurana osoba može izabrati doktora u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite izvan mjesta prebivališta, međutim u takvim okolnostima osigurana osoba treba znati da u djelatnosti opće obiteljske medicine neće biti u mogućnosti ostvariti niz prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja kao primjerice kućnu posjetu, primarnu laboratorijsku dijagnostiku osim hitnih pretraga, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu u kući te sanitetski prijevoz. Dakle, neovisno o mogućnosti izbora doktora izvan mjesta prebivališta, s obzirom na navedene razloge, preporuka je HZZO-a da osigurana osoba bira doktora najbližeg mjestu prebivališta.

U skladu s člankom 6. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite (‘Narodne novine’, broj 147/14., 41/15. - isprava i, 129/17.) ovjera podataka iz Izjave o izboru/promjeni izabranog doktora provodi se u regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a nadležnima prema sjedištu ordinacije novoizabranog doktora koji je tiskanicu Izjave dostavio.

Potpisane Izjave HZZO-u je u obvezi dostaviti novoizabrani doktor radi ovjere i unosa podataka u evidencije HZZO-a, međutim u praksi ima situacija u kojima to obavljaju i same osigurane osobe.

Nakon provedene ovjere podatka o izboru, odnosno promjeni izabranog doktora, nadležna služba regionalnog ureda odnosno područne službe HZZO-a dostavlja jedan primjerak ovjerene tiskanice Izjave izabranom doktoru, a jedan primjerak dotadašnjem izabranom doktoru, odnosno zdravstvenoj ustanovi za izabranog doktora njezinog radnika.

Kada ovjeru podataka o izboru ili promjeni izabranog doktora nije moguće provesti, regionalni ured odnosno područna služba HZZO-a će o tome obavijestiti osiguranu osobu pisanim putem, navesti razloge zbog kojih ovjeru nije bilo moguće provesti te je uputiti o daljnjem postupanju.

Osigurana osoba koja izvrši izbor doktora ostvaruje zdravstvenu zaštitu pri novoizabranom doktoru od datuma ovjere podataka iz Izjave, a najkasnije u roku od deset dana od dana potpisivanja Izjave, a dotadašnji izabrani doktor nakon primitka Izjave obvezan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana, u skladu s odredbama Zakona o liječništvu i Zakona o dentalnoj medicini, predati novoizabranom doktoru svu zdravstvenu dokumentaciju osigurane osobe.

Autor: In Portal