Prisiljen sam radniku dati otkaz kako bih zaštitio obrt i druge radnike s invaliditetom

PITANJE: V.K. (51) Obrtnik sam s invaliditetom i zapošljavam tri radnika. Nažalost, s jednim od njih imam problema.

Radnik u invalidskim kolicima, ilustracija.

 

Naime, često ne obavlja svoj posao adekvatno, a nije mu stran ni rad u alkoholiziranom stanju. Opravdava se vlastitim invaliditetom, i razumijem da mu je teško, ali moram zaštititi svoj obrt i druge radnike koji su također osobe s invaliditetom, ali savjesno rade svoj posao. Koje su mi opcije, mogu li mu dati otkaz?

ODGOVOR: Ugovor o radu redovitim putem mogu otkazati i radnik i poslodavac.

Radnik može redovito otkazati ugovor o radu ne navodeći razlog otkaza, ali uz obvezu da odradi otkazni rok propisan zakonom ili određen ugovorom o radu.

Poslodavac može redovito otkazati ugovor o radu, ako za to ima opravdan razlog. Nekoliko je vrsta redovitih otkaza:

- poslovno uvjetovani otkaz - ‘tehnološki višak’;

- osobno uvjetovani otkaz;

- otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika;

- zbog nezadovoljavanja na probnom radu.

Otkaz obavezno mora biti u pisanom obliku, uz obrazloženje (ako ga daje poslodavac), i mora se dostaviti osobi kojoj se otkazuje.

Tehnološki višak

Poslovno uvjetovani otkaz poslodavac može dati ako prestane potreba za obavljanje određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga. Posrijedi mogu biti, primjerice, smanjenje proizvodnje, uvođenje novih tehnologija ili promjene na tržištu zbog kojih tvrtka radi opstanka mora otpustiti određeni broj radnika.

Nakon uručenja poslovno uvjetovanog otkaza poslodavac na istim poslovima šest mjeseci ne smije zaposliti drugog radnika.

Ako radnik prije otkaza radi najmanje dvije godine bez prekida, ima pravo na otpremninu.

Osobno uvjetovani otkaz

Osobno uvjetovani otkaz poslodavac može dati ako radnik ne može uredno izvršavati svoje radne obveze zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti. Riječ je, primjerice, o slučajevima kada radnik nema potrebno znanje ili sposobnost za obavljanje određenog posla zbog bolesti ili ozljede trajnog karaktera.

Ako radnik prije otkaza radi najmanje dvije godine bez prekida, ima pravo na otpremninu.

Otkaz uvjetovan ponašanjem radnika

U slučaju da radnik krši obveze iz radnog odnosa, poslodavac mu može otkazati ugovor o radu. Tu vrstu otkaza poslodavac može dati ako, primjerice, radnik neprimjereno obavlja ili zapostavlja obveze iz ugovora o radu, krši radna pravila vezana uz sigurnost i zaštitu na radu, kasni na posao bez opravdanog razloga, dolazi na posao u pijanom stanju ili pod utjecajem droge, uzrokuje materijalnu štetu na imovini poslodavca i slično.

Prije redovitog otkaza uvjetovanog ponašanjem radnika, poslodavac je dužan pisano upozoriti na obveze iz radnog odnosa i ukazati na mogućnost otkaza za slučaj nastavka kršenja tih obveza i omogućiti radniku da iznese svoju obranu, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini.

Kod ove vrste otkaza radnik nema pravo na otpremninu, a otkazni rok se određuje u dužini polovice otkaznih rokova utvrđenih Zakonom.

Otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu

U slučaju kada je ugovorom o radu ugovoren probni rad, poslodavac može radniku koji nije zadovoljio na probnom radu otkazati ugovor o radu.

Otkazni rok je najmanje sedam dana.

Autor: In Portal

 

Povezane vijesti