Osoba sam s invaliditetom kojoj je potrebna pomoć, a nemam pravo na osobnog asistenta

PITANJE: B.Đ. (52) Osoba sam s invaliditetom, no relativno sam samostalna i nemam pravo na osobnog asistenta. Nažalost, nedavno sam ostala bez oca koji mi je pomagao jer ipak mnogo toga ne mogu sama.

Korisnica u kolicima i asistentica, ilustracija.

 

Platila bih nekome da mi pomogne, ali sam nezaposlena i primanja su mi jako mala. Postoji li nekakav sustav podrške osobama u mojoj situaciji? Molim vas, pomozite.

ODGOVOR: Ukratko - postoji i zove se usluga pomoći u kući. Krenimo redom.

Usluga pomoć u kući priznaje se:

- osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe;

- osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe;

- starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.

Uvjeti za priznavanje prava na pomoć u kući su da:

- osoba nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca;

- osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju;

- na području prebivališta osobe moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi;

- osoba nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti;

- prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1500 kuna (300 posto osnovice).

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 1500 kuna (300 posto osnovice), a nije veći od 2000 kuna (400 posto osnovice), korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete priznaje se pravo na 50 posto cijene troškova usluge pomoći u kući.

Pomoć u kući obuhvaća organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću); obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i drugo); održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba); zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Uslugu pomoć u kući mogu pružati centri za pomoć u kući, domovi socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe i obrtnici koji pružaju socijalne usluge te fizičke osobe koje usluge pomoći u kući obavljaju kao profesionalnu djelatnost.

Postupak ostvarivanja prava provode Centri za socijalnu skrb nadležni prema prebivalištu korisnika.

Autor: In Portal