Osoba sam s invaliditetom, primam samo osobnu invalidninu od koje ne mogu kupiti novi TV prijemnik

PITANJE: K.T. (3O) Osoba sam s invaliditetom, nezaposlen i da mi nema bake koja ima malu mirovinu, ne bih se mogao ni prehraniti. Živimo skromno, bez ikakvog ugađanja, a sada nam je i jedini TV prijemnik koji imamo u kući na 'izdisaju'.

Novac, ilustracija.

 

Kome se možemo obratiti za pomoć u podmirenju barem pola iznosa koji je potreban za novi TV? Televizor je meni i baki ponekad jedini prozor u svijet i nije luksuz, ali nama je nedostižan.

ODGOVOR: Zaista je teško pročitati da je vaša mala obitelj u toliko teškoj financijskoj situaciji i, nažalost, brojne osobe s invaliditetom i njihove obitelji su u istoj, sličnoj ili goroj situaciji. Ne znamo da li već znate za tu mogućnost, ali možete zatražiti jednokratnu naknadu u nadležnom centru za socijalnu skrb.

Naime, jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi. Jednokratna naknada može se priznati u naravi ako Centar za socijalnu skrb utvrdi da postoji osnovana pretpostavka da korisnik naknadu neće koristiti namjenski.

Jednokratna naknada priznaje se:

- samcu ili kućanstvu koje zbog materijalnih teškoća ne može podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično;

- obitelji zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće;

- korisniku prava na smještaj u udomiteljsku obitelj koji je učenik osnovne ili srednje škole za kupnju obveznih školskih udžbenika, ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi;

- korisnicima privremenog smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno drugu ustanovu;

- Centar za socijalnu skrb može iznimno priznati jednokratnu naknadu korisnicima usluge smještaja, odnosno organiziranog stanovanja u slučaju ako ta potreba nije zadovoljena u okviru usluge smještaja, organiziranog stanovanja ili naknade ostvarene po drugoj osnovi.

Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od 2500 kuna za samca, odnosno 3500 kuna za kućanstvo.

U osobito opravdanim slučajevima Centar za socijalnu skrb može priznati uvećanu jednokratnu naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Uvećana jednokratna naknada može se priznati u najvišem iznosu do 10.000 kuna.

Nadležno Ministarstvo dužno je odlučiti o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka zahtjeva, sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Zahtjev za jednokratnu naknadu podnosite centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta.

Nadamo se da smo barem malo pomogli i da će u vaš dom stići novi televizor.

 

Izvor: Središnji državni portal

In Portal

 

Povezane vijesti