Osoba sam s invaliditetom i zanima me kako mogu ostvariti uslugu pomoći u kući

PITANJE: I.K. (47) Osoba sam s invaliditetom i živim u slabije naseljenom ruralnom mjestu. Ne mogu samostalno obavljati kupovinu (nabava lijekova i drugih potrepština), a nemam ni prijevoz niti pomoć druge osobe.

Žena u kolicima i asistent, ilustracija.

 

Ponekad bih htjela otići u kazalište ili na neko događanje koje je za mene jednostavno nedostižno zbog svih prepreka. Kako mogu ostvariti pomoć u kući?

ODGOVOR: Usluga pomoć u kući obuhvaća organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i obavljanje ostalih svakodnevnih potreba.

Usluga pomoć u kući priznaje se:

- osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe

- osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe

- starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe

Uvjeti za priznavanje prava na pomoć u kući su da:

- osoba nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca

- osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

- na području prebivališta osobe moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi

- osoba nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti

- prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1500 kuna (300 posto osnovice)

Pomoć u kući obuhvaća:

- organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću)

- obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)

- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)

- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Pružatelji usluge pomoć u kući

Uslugu pomoć u kući mogu pružati centri za pomoć u kući, domovi socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe i obrtnici koji pružaju socijalne usluge te fizičke osobe koje usluge pomoći u kući obavljaju kao profesionalnu djelatnost.

Ostvarivanje prava

Postupak provode Centri za socijalnu skrb nadležni prema prebivalištu korisnika. 

Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

 

In Portal

 

Povezane vijesti