Kao žena s tjelesnim oštećenjem bila sam žrtva seksualnog zlostavljača koji me pokušao i ubiti

PITANJE: R. B. (36) Imam tjelesno oštećenje od 50 posto i prije četiri godine preživjela sam pokušaj silovanja i ubojstva u Zagrebu, a prije sedam godina također pokušaj ubojstva. Oba počinitelja su ubrzo identificirana.

Zlostavljanje, ilustracija

 

Razumljivo je da sam doživjela teške traume. Stoga sam angažirala jednog od najuglednijih odvjetnika u Hrvatskoj da riješi moj slučaj. Nažalost, unatoč cjelokupnoj dokumentaciji i mojim molbama, odugovlačio je s predajom zahtjeva za novčanu naknadu tako da je nikada nije ni predao, a prošle godine bez obrazloženja otkazana mi je punomoć.

Mimo navedenog sudskog postupka, po savjetu iz Županijskog suda osobno sam predala zahtjev na Ministarstvo pravosuđa, ali sam prošla vrijeđanja i omalovažavanja od njihovog predstavnika na sudskoj raspravi, i kako je bilo za očekivati u našoj zemlji, moj zahtjev za novčanu naknadu nije pozitivno riješen. Nisu prihvatili činjenicu da sam prisilno poslana na posao i da sam rok računala od dana dolaska na posao, jer prije toga zbog operacije nisam bila u mogućnosti zbog teškog zdravstvenog stanja, a i nisam bila mobilna. Napominjem i to da mi je u bolnici izvađen organ bez prethodnog dogovora, umjesto kamenca, a sutradan sam ujutro zbog prejakih bolova morala napustiti bolnički ležaj po naredbi kirurga.

Uglavnom, nikakvu naknadu nisam dobila kao žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode - bludnom radnjom, opisano u članku 155. stavku 2. u svezi članka 153. stavka 1. i članka 154. stavka 1. točke 6. Kaznenog zakona, iako su svi dokazi bili na mojoj strani. Naposljetku, krajem lipnja ove godine optuženik je proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Stoga me zanima kako da kao žrtva kaznenog djela u našoj zemlji ostvarim pravo na novčanu naknadu i u kojem roku. Naime, nakon otkazivanja punomoći mog odvjetnika nijedan daljnji odvjetnik ne želi me zastupati, a ne žele reći razlog odbijanja. Koliko čujem od ostalih žrtava, mnoge od nas oštetili su upravo odvjetnici koji su imali punomoć za zastupanje, budući da zbog trauma nismo bili sposobni sami si pomoći.

ODGOVOR Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom:

Zakonom o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela („Narodne novine“, br. 80/08, 27/11; dalje: Zakon) opisani su uvjeti za podnošenje zahtjeva za naknadom.

Zahtjev za pokretanje postupka/propisani obrazac podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa te je reguliran Pravilnikom o obrascu zahtjeva za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela („Narodne novine“, br. 124/13).

Zahtjev može podnijeti neposredna žrtva koja je pretrpjela teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela nasilja.

Kaznenim djelom nasilja smatra se:

– kazneno djelo počinjeno s namjerom uz primjenu sile ili povredom spolnog integriteta (čl. 5. st. 3. Zakona). Pravo na naknadu može se ostvariti samo ako je kazneno djelo evidentirano ili prijavljeno policiji ili državnom odvjetništvu kao kazneno djelo.

Rok za podnošenje zahtjeva propisan je čl. 25. Zakona koji glasi:

(1) Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana kada je počinjeno kazneno djelo koje se navodi u zahtjevu za naknadu.

(2) Ako žrtva zbog zdravstvenih razloga nije u mogućnosti podnijeti zahtjev u roku iz stavka 1. ovoga članka, zahtjev mora podnijeti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana kada su prestali postojati razlozi zbog kojih nije bila u mogućnosti podnijeti zahtjev, a najkasnije u roku od tri godine od dana kada je počinjeno kazneno djelo.

Ovu obavijest dostavljamo Vas temeljem čl. 9. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (Narodne novine, br. 107/07) te Vas ujedno upućujemo da se u slučaju nejasnoća obratite Ministarstvu pravosuđa i uprave koje je sukladno čl. 23. zaduženo za pružanje informacija.

In Portal

 

Povezane vijesti