Kako saznati je li odvjetnik zaprimio naknadu na moje ime?

PITANJE: N.N. (30) Prije desetak godina prošla sam užasne traume prilikom silovanja, što se odrazilo na cijelu obitelj. Sudski postupci još uvijek nisu gotovi i svi koji su sudjelovali u krivičnom djelu su na slobodi.

Sudski čekić, ilustracija.

 

U međuvremenu je doneseno sudsko rješenje, prema kojem imam pravo od države dobiti naknadu, ali odvjetnik me i dalje uvjerava da na svoj račun nije zaprimio taj veliki iznos. Ja i obitelj živimo na sirotinjskom štapu i jako nam je teško. Slomljena sam psihički i fizički, kao i članovi obitelji. Jedinu nadu vidimo u tome da dobijem naknadu i da si barem malo olakšamo život. Stoga me zanima kako saznati je li naknada za mene ikada isplaćena na račun mog odvjetnika.

ODGOVOR Hrvatske odvjetničke komore: Obavještavamo Vas da je odredbom članka 96. točka 9. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (Narodne novine broj: 115/13, 64/18, 67/19 - dalje: Statut Hrvatske odvjetničke komore) propisano da teža povreda dužnosti i ugleda odvjetništva postoji ako odvjetnik ne isplati stranci novac čim ga je za njezin račun primio.

Disciplinski postupak protiv odvjetnika i odvjetničkih vježbenika, sukladno odredbama Zakona o odvjetništvu (NN 9/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11 - dalje: Zakon o odvjetništvu) i Statuta Hrvatske odvjetničke komore provode disciplinska tijela Hrvatske odvjetničke komore. Disciplinska tijela Hrvatske odvjetničke komore su Disciplinsko tužiteljstvo Hrvatske odvjetničke komore, Disciplinski sud Hrvatske odvjetničke komore i Viši disciplinski sud Hrvatske odvjetničke komore.

Disciplinska tijela HOK-a samostalna su i neovisna u svom radu od bilo kojeg drugog tijela Hrvatske odvjetničke komore.

Disciplinski postupak pred disciplinskim tijelima Hrvatske odvjetničke komore propisan je odredbama Zakona o odvjetništvu i Statuta Hrvatske odvjetničke komore te se u disciplinskom postupku, temeljem odredbe članka 76. Zakona o odvjetništvu, na odgovarajući način primjenjuju odredbe Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku.

Disciplinski postupak protiv odvjetnika ili odvjetničkog vježbenika, temeljem odredbe članka 104. Statuta Hrvatske odvjetničke komore, pokreće Disciplinsko tužiteljstvo HOK-a, po službenoj dužnosti ili na osnovu podnesene disciplinske prijave. Zakon o odvjetništvu i  Statut Hrvatske odvjetničke komore ne propisuju ograničenje u pogledu ovlaštenika za podnošenje disciplinske prijave, tako da disciplinsku prijavu može podnijeti bilo koja fizička ili pravna osoba koja smatra da je odvjetnik ili odvjetnički vježbenik svojim postupanjem ostvario obilježja neke od težih povreda dužnosti i ugleda odvjetništva.

Slijedom navedenog, ukoliko stranka smatra da joj odvjetnik nije isplatio novac čim ga je za njezin račun primio, potrebno je da podnese disciplinsku prijavu Disciplinskom tužiteljstvu Hrvatske odvjetničke komore, a sve kako bi Disciplinsko tužiteljstvo Hrvatske odvjetničke komore poduzelo potrebne radnje radi utvrđenja je li u konkretnom slučaju potrebno podignuti optužnicu pred Disciplinskim sudom Hrvatske odvjetničke komore zbog počinjenja teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva iz članka 96. točka 9. Statuta Hrvatske odvjetničke komore.

Na kraju napominjemo da Hrvatska odvjetnička komora nema i ne može imati saznanja o tome je li i kada je neki odvjetnik primio novac u ime svoje stranke.

 

In Portal

 

Povezane vijesti