Gdje u Zagrebu mogu u vrtić upisati dijete s poremećajem iz spektra autizma?

PITANJE: M.A. (41) Majka sam djeteta koje ima poremećaj iz spektra autizma. Zanima me gdje mogu upisati dijete u vrtić na području grada Zagreba?

Dijete i asistentica u vrtiću, ilustracija.

 

ODGOVOR: Na području grada Zagreba postoji šest dječjih vrtića koji imaju verificirane posebne programe za djecu s teškoćama u razvoju i to DV Vladimira Nazora, DV Duga, DV Potočnica, DV Utrina, DV Vrbik i DV Bajka.

U okviru redovnih programa ostvaruje se integracijski program za djecu s teškoćama u razvoju. Posebne programe za djecu s teškoćama u razvoju nude se pri redovitim dječjim vrtićima ili posebnim ustanovama s kojima rade razni stručni djelatnici (defektolozi, odgojitelji, terapeuti i medicinske sestre). Opširnije možete pogledati na stranicama Grada Zagreba na ovom linku.

Roditelji djece u posebnim skupinama potpuno su oslobođeni plaćanja vrtićkog programa.

Upisi u dječje vrtiće provode se tijekom cijele pedagoške godine ako u dječjem vrtiću ima slobodnih mjesta. Zahtjevi za upis djece u gradske dječje vrtiće podnose se tijekom svibnja svake godine, a djeca se upisuju 1. rujna kad počinje nova pedagoška godina.

Obavijest o upisu je, u pravilu, istaknuta na svim objektima dječjih vrtića i na mrežnoj stranici predstavničkog tijela. Uz obavijest izrađuje se i obrazac zahtjeva za upis.

Rok za podnošenje zahtjeva uglavnom iznosi 2 tjedna od dana objave.

Samo 2 vrtića u Gradu Zagrebu upisuju djecu mlađu od 1 godine i to DV Medveščak i DV Duga.

Prednost pri upisu djece u dječje vrtiće, koji su u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u državnom vlasništvu, imaju djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu. Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđuje osnivač dječjeg vrtića svojim aktom.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz Zahtjev za upis u vrtić:

Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili privola roditelja da vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih. Potvrda MUP-a o prebivalištu djeteta, te preslika osobne iskaznice oba roditelja. Potvrda o radnom statusu roditelja. Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu i potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta za upis u dječji vrtić.

 

In Portal

 

Povezane vijesti