Kao hrvatski branitelj trebam iseliti krajem lipnja i trebam pomoć Centra za socijalnu skrb

PITANJE: U redakciju se javio hrvatski branitelj A.R. (62) s područja Donje Dubrave u Zagrebu, sa zamolbom da mu se omogući nužni smještaj, jer mora svoj podstanarski stan napustiti do 30. lipnja 2022.

Muškarac sa štakom, ilustracija.

 

Teško je bolestan, ima probleme s jakim bolovima i teško je pokretan na štakama. Posljednji put ga je obišla socijalna služba 2020. godine. Koja sve prava može ostvariti, kome da se obrati u sklopu Centra i što je sve potrebno od dokumentacije da ostvari svoja prava? Živi isključivo od svoje mirovine i pomaže mu se u dostavi hrane, jer to sam ne može.

ODGOVOR CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB - PODRUŽNICA DUBRAVA:

Utvrđeno je da je imenovani upoznat u nekoliko navrata sa svim pravima iz sustava socijalne skrbi.

Osim nekoliko jednokratnih novčanih pomoći nije podnosio drugih zahtjeva niti je itko to učinio u njegovo ime. Od strane socijalne radnice ponuđen mu je smještaj, dostava obroka u kuću i upoznat je s uslugom pomoći u kući što je tada odbio. Također je upoznat i s mogućnosti ostvarivanja prava na doplatak za pomoć i njegu za što je dobio i zahtjev, ali isti nikada nije predan, kao ni njegova medicinska dokumentacija. O vašem upitu i njegovoj trenutnoj situaciji obavijestit ćemo nadležnu socijalnu radnicu koja će obaviti terenski izvid i utvrditi potrebne činjenice vezano uz njegov hitan smještaj te obavijestiti nadležnog liječnika opće medicine.

 

In Portal

 

Povezane vijesti