Imam teže pokretnu susjedu s invaliditetom koja nakon operacije treba pomoć u kući

PITANJE: K.A. (47) Susjeda, inače osoba s invaliditetom, koja je bila dovoljno pokretna da može sama živjeti, završila je na hitnoj operaciji kuka i trenutno je još u bolnici, a kad se vrati kući nema nikog svog blizu da joj pomogne. Asistenta ranije nije imala. Postoji li mogućnost barem neke privremene pomoći u kući?

Asistentica i korisnica, ilustracija.

 

ODGOVOR:  S obzirom na to da nemamo informacija o stupnju invaliditeta vaše susjede,  okolnostima zašto nema asistenta, a ne znamo ništa o prihodima koje ostvaruje, možemo tek okvirno pisati.

Pomoć u kući postoji i to je usluga koja se odobrava osobi koja ne može sama niti uz pomoć roditelja, bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili djeteta osigurati podmirenje svakodnevnih životnih potreba.

Usluga pomoći u kući odobrava se:

- starijoj osobi kojoj je prema procjeni Zavoda potrebna pomoć druge osobe;

- osobi kojoj je zbog privremenog ili trajnog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Uvjeti za odobravanje usluge pomoći u kući su da:

- osoba nema mogućnost da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili dijete;

- osoba nema u vlasništvu imovinu kojom može osigurati sredstva za zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba (osim stana ili kuće koju osoba koristi za stanovanje);

- osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora);

- prosječan mjesečni prihod samca ili prihod članova kućanstva u prethodna tri mjeseca prije pokretanja postupka ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna (300 posto osnovice).

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 1.500,00 kuna (300 posto osnovice), a nije veći od 2.000,00 kuna (400 posto osnovice), korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete odobrava se 50 posto cijene troškova usluge pomoći u kući.

Usluga pomoći u kući obuhvaća:

- organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka);

- obavljanje kućnih poslova;

- održavanje osobne higijene;

- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Uslugu pomoć u kući pruža dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući, udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba, fizička osoba koja djelatnost socijalne skrbi obavlja kao profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik.

Do 31. prosinca 2022. godine postupak provode centri za socijalnu skrb, nadležni prema prebivalištu korisnika, a od 1. siječnja 2023. godine Hrvatski zavod za socijalni rad.

Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

 

In Portal

 

Povezane vijesti