Slučaj hrvatskog branitelja koji je u potrazi za nužnim smještajem

PITANJE: U redakciju se javio hrvatski branitelj A.R. (62), sa zamolbom da mu se omogući nužni smještaj, jer mora napustiti svoj podstanarski stan. Teško je bolestan, ima probleme s jakim bolovima u području kralježnice i kukova i teško je pokretan.

Osoba u kolicima, ilustracija.

 

Naime, on bio htio malu garsonjeru na području Retkovca ili na Poljanicama, zato što mu tamo živi gospođa koja mu pomaže.

Centar za socijalnu skrb Zagreb - Dubrava, zatim Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao i Ministarstvo hrvatskih branitelja, odgovorili su do sada da nemaju mogućnosti.

ODGOVOR GRADA ZAGREBA, SLUŽBE ZA INFORMIRANJE I MEDIJE:

Model stambenog zbrinjavanja, uvjeti, postupak i mjerila za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zagreba propisani su Odlukom o najmu stanova (na temelju konačne liste reda prvenstva, te izvan liste reda prvenstva).

U svrhu dodjele gradskog stana u najam izvan liste reda prvenstva potrebno je podnijeti zahtjev Gradu Zagrebu - Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, a  u svrhu utvrđivanja uvjeta i izdavanja mišljenja za dodjelu gradskog stana u najam.

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom može izdati mišljenje za dodjelu gradskog stana u najam izvan liste reda prvenstva osobama koje nemaju riješeno stambeno pitanje niti mogućnost da ga riješe na drugi način, a nalaze se u iznimno teškom socijalno-zdravstvenom položaju, uz uvjet da prije podnošenja zahtjeva prebivaju na području Grada Zagreba neprekidno najmanje 10 godina.

Osobama u iznimno teškom socijalno-zdravstvenom položaju smatraju se:

- osobe kojima je rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje utvrđeno 100% tjelesno oštećenje ili opća nesposobnost za rad ili je nalazom i mišljenjem tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi utvrđeno teže tjelesno ili mentalno oštećenje i psihička bolest i potpuna ovisnost o tuđoj njezi i brizi, a korisnici su prava socijalne skrbi na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, i to: stalne pomoći, doplatka za pomoć i njegu, te osobne invalidnine;

- osobe koje su žrtve obiteljskog nasilja, prema pravomoćnoj sudskoj odluci ne starijoj od godinu dana, pod uvjetom da im ukupna primanja ne prelaze 50% prosječne mjesečne plaće isplaćene u gospodarstvu Grada Zagreba u prethodnoj godini;

- osobe sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koje su korisnici prava na opskrbninu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;

- osobe kojima je zbog gluhoće utvrđeno pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Slijedom navedenog, u svrhu dodjele gradskog stana u najam izvan liste reda prvenstva, potrebno je podnijeti zahtjev Uredu u svrhu utvrđivanja uvjeta i izdavanja mišljenja za dodjelu gradskog stana u najam.

 

In Portal

 

Povezane vijesti